Colofon van Canon van de Zwijndrechtse Waard

Canon van de Zwijndrechtse Waard

De Canon van de Zwijndrechtse Waard
Veel mensen zijn zich amper nog bewust van het (zelfs recente) verleden en kunnen historische gebeurtenissen maar moeilijk plaatsen in tijd en ruimte. De drempel naar geschiedenis lijkt voor velen nogal hoog. Dat is jammer en onnodig.

De Canon van de Zwijndrechtse Waard is een ruim en representatief aanbod van een aantal zeer uiteenlopende onderwerpen, die elk een eigen licht doen schijnen over de wording van dit gebied. Een reeks miniatuurtjes met achter elk een hele wereld. Ingangen naar de geschiedenis, met handgrepen voor wie verdieping zoekt. Een vlot verhaal voor een breed publiek. Een canon als deze biedt zowel het overzicht (vijftig representatieve vensters) als de ademruimte (korte teksten, geen doorlopend verhaal) waarmee de lezer op een plezierige wijze inzicht kan krijgen in (en hopelijk belangstelling voor) zijn omgeving en hij de historische context waarin hij leeft beter op waarde kan schatten.

De Canon van de Zwijndrechtse Waard is samengesteld door Ad Bosch en Jan Willem Boezeman van het Historisch Documentatie- en Kenniscentrum Augustijnenhof te Dordrecht.  De auteurs menen met de gekozen vensters een goede indruk te geven van de geschiedenis van de Zwijndrechtse Waard, maar claimen geenszins hiermee het complete verhaal te vertellen.

Bij de totstandkoming van deze canon is een beroep gedaan op de relevante kennis van tal van deskundigen, historische onderzoekers, leden van historische verenigingen, het ‘lokale geheugen’ van diep ingeburgerde waardweters en het plaatselijke bedrijfsleven. Zij hebben een buitengewoon waardevolle bijdrage aan de totstandkoming van de Canon geleverd en ervoor gezorgd dat het een breed gedragen geheel is geworden. Onze dank hiervoor.

Stichting Maatschappelijke Betrokkenheid Zwijndrechtse Waard
Dit project is mede mogelijk gemaakt door de Stichting Maatschappelijke Betrokkenheid Zwijndrechtse Waard (Stichting MBZ). Stichting MBZ ondersteunt verenigingen en stichtingen die sociale en culturele activiteiten organiseren, met name voor jongeren, in de Zwijndrechtse Waard. Dit is mogelijk door donaties en giften van bedrijven die een groot hart hebben voor de sociale en culturele samenleving. 

Canon in Boekvorm
De Canon van de Zwijndrechtse Waard is  in boekvorm te verkrijgen voor € 7,95 bij onder andere  Historisch Kennis- en Documentatiecentrum Augustijnenhof te Dordrecht. Ook is het online te bestellen.

Bronnen en literatuur

Internet:
Regionaal Archief Dordrecht: https://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/
Historische kaarten Arno de Grauw: http://www.dordrechtplattegronden.nl/
De Canon van Nederland: https://www.canonvannederland.nl/
De Canon van Dordrecht: http://canonvandordrecht.nl/
En uiteraard Wikipedia en de talloze verwijzingen die o.a. aldaar te vinden zijn: https://nl.wikipedia.org/wiki/Hoofdpagina
Historische Vereniging ‘De Vergulde Swaen’Zwijndrecht: https://www.swaen.org/
Historisch Genootschap Heerjansdam: http://www.historisch-genootschap-heerjansdam.nl/index.php/beeld-en-geluid/foto
Historisch Genootschap Hendrik-Ido-Ambacht: https://www.historhia.nl/
Rezoord un vlassersdurrepie: https://www.rijsoord.nl/rezoordse-vlasgeschiedenis/rezoord-een-vlassersdurrepie
Vele losse internetartikelen:
https://hendrik-ido-ambacht.dekombinatie.nl/nieuws/algemeen/843288/de-vlascultuur-xi-ambachtse-vertellingen-afl-126
Swindregt Were (ezine, uitgegeven door het Historisch Genootschap Hendrik-Ido-Ambacht en de Historische Vereniging Zwijndrecht): https://www.swaen.org/vereniging/communicatie/swindregt-were

Boeken:
Zwijndrechtse Wetenswaardigheden, Historische Vereniging Zwijndrecht (DGV, 1994)
Zwijndrechtse Wetenswaardigheden II , Historische Vereniging Zwijndrecht (DGV, 1998)
Zwijndrechtse Wetenswaardigheden III, Historische Vereniging Zwijndrecht (DGV, 2007)
Kent u ze nog… de Heerjansdammers, F. van ’t Zelfden (Europese Bibliotheek, 1986)
Kent u ze nog… de Zwijndrechtenaren, J. Dek (Europese Bibliotheek, 1974)
Hendrik-Ido-Ambacht 1332-1982, diverse auteurs (Historisch Genootschap HIA, 1982)
“Die Zandtdelinghe”, A.J. Verseveldt-Sesselaar (Historisch Genootschap HIA, 2001)
De Pietermankerk, diverse auteurs (Historische Vereniging Zwijndrecht, 1986)
Het klooster Eemstein bij Zwijndrecht, Drs. Gerrit Vermeer (Clavis Stichting Publicaties Middeleeuwse Kunst, 1986)
“Niet wagen, maar gelooven”, G. van Oord (Christelijk Gereformeerde Kerk Zwijndrecht, 1993)

 

© Het auteursrecht op de teksten berust bij Stichting Illustre Dordracum. Reproductie hiervan voor met onderwijs samenhangende documenten is met bronvermelding toegestaan. Vermenigvuldiging van tekstmateriaal voor commerciële doeleinden is niet toegestaan. Het gebruikte beeldmateriaal is grotendeels afkomstig uit de beeldbank van het Regionaal Archief Dordrecht en met haar toestemming geplaatst. Wanneer er sprake is van auteursrechten op beeldmateriaal, dan liggen deze bij de desbetreffende eigenaar en/of beherende erfgoedinstelling. Wij hebben getracht eventuele rechthebbenden te benaderen. Personen die menen ten onrechte niet te zijn benaderd, worden verzocht contact met Stichting Illustre Dordracum op te nemen.