Ministerie stelt 20.000 mini-boekjes Canon beschikbaar voor nieuwe Nederlanders

Actueel
Miniboekje 'De canon in het klein'

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft gemeenten in Nederland in staat gesteld om gratis mini-boekjes van de Canon te bestellen om op 15 december (de jaarlijkse Naturalisatiedag) uit te reiken aan mensen die hun inburgering voltooid hebben. De eerste 10.000 exemplaren werden binnen mum van tijd aangevraagd, waarna OCW het aanbod heeft verruimd tot in totaal 20.000 mini-boekjes. Ook die zijn nu vrijwel allemaal vergeven. 

Op 22 juni 2020 presenteerde commissie Herijking Canon van Nederland de vernieuwde Canon. In het regeerakkoord is afgesproken dat deze Canon wordt uitgereikt aan personen die het Nederlanderschap verwerven. Hiervoor stelde het Ministerie van OCW eerder al 10.000 mini-boekjes over de Canon gratis ter beschikking. Wegens het enorme succes is besloten de actie uit te breiden met 10.000 extra exemplaren. Gemeenten kunnen de mini-boekjes verstrekken aan nieuwe Nederlanders bij hun naturalisatie. 

De Naturalisatiedag vindt jaarlijks plaats op 15 december. Dit is de dag waarop mensen die tot Nederlander genaturaliseerd worden een officiële verklaring ontvangen waaruit blijkt dat ze Nederlander zijn geworden. De IND verwerkt jaarlijks zo’n 25.000 verzoeken tot naturalisatie.

De boekjes (en meer Canon-artikelen) zijn hier te bestellen.