'Brainport'

hightech en design in een netwerkeconomie

'Brainport' is het motto van de regio Eindhoven om haar economische positie te versterken en de verworven welvaart te handhaven. Rotterdam heeft de haven, de 'seaport', als belangrijke motor voor zijn economie en Amsterdam heeft Schiphol, de 'airport'. De regio Eindhoven wil inzetten op zijn 'brains' en tot de beste kenniseconomieën van de wereld behoren.

De textiel- en leerindustrie waren zo'n vijftig jaar geleden belangrijke bedrijfstakken in Eindhoven. Ook de sigarenindustrie behoorde tot de internationale koplopers. Tot in de jaren tachtig is er sprake van een zogenaamde 'tweepijlereconomie', waarbij de bedrijvigheid zich concentreerde op Philips en DAF. Vanaf de jaren negentig ontstond er een netwerkeconomie met knooppunten in de metaal- en machine-industrie, de elektrotechnische industrie, de transportmiddelen-sector en de voedingsbranche.

Het uitgangspunt van Brainport is dat de regio beschikt over een unieke combinatie van maakindustrie, toptechnologie en design. Het uitgangspunt is ook een krachtige kennisinfrastructuur. De regio is nummer één op het gebied van 'research and development (R & D). Een bijzondere dimensie krijgt de regionale kenniseconomie nog door haar sterke positie op het gebied van design. Ook hier ligt een belangrijke bron bij Philips en zijn designafdeling met tientallen ontwerpers. Ook de Design Academy heeft een internationale reputatie verworven.