Het klooster, Ten Haghe

een religieus en cultureel brandpunt

Wie in Eindhoven op zoek gaat naar de oudste gebouwen, komt uit bij het klooster Mariënhage, waarvan een van de vleugels blijkens de muurankers uit 1628 dateert. Het klooster ligt op de plaats waar de eerste woning van de heren van Eindhoven was gelegen.

Op het klooster Ten Haghe schreef 'Collector' – dit blijkt Nicolaas Clopper jr. te zijn – tussen 1468 en 1472 zijn wereldkroniek Florarium Temporum. Het boek is een compilatie van zo'n 240 aan hem bekende geschriften van de bijbelse geschiedenis tot aan zijn eigen tijd.

De oude kloostervleugel uit 1628 – inmiddels rijksmonument – werd in drie fases fors verbouwd, in de jaren 1926, 1935-1936 en 1986-1988. Ook werden er nieuwe gebouwen aan toegevoegd. Toen bij werkzaamheden in 2006/2007 fundamenten van een vleugel van het vroegere klooster aangetroffen werden, werd het bouwplan aangepast om deze fundamenten te kunnen behouden.

De ontkerkelijking in de tweede helft van de twintigste eeuw, en het uitblijven van roepingen maakt de vraag actueel, wat er in de toekomst met dit voor Eindhoven belangrijke historische complex zal gebeuren.