Colofon van de Canon van Eindhoven

Canon van Eindhoven

De mobiele expositie 'De Canon van Eindhoven' is tot stand gekomen in nauwe samenwerking tussen Stichting De Negende van Eindhoven en Museum Kempenland Eindhoven in opdracht van de besturen van beide instellingen.

Werkgroep 'De Canon van Eindhoven': Marcel Duijghuisen (Regionaal Historisch Centrum Eindhoven), Giel van Hooff (Technische Universiteit Eindhoven), Jan Korsten (Stichting Historie der Techniek), Harry Lintsen (voorzitter, Technische Universiteit Eindhoven), John Lippinkhof (projectleider stuurgroep De Negende van Eindhoven), Hans Schippers (Technische Universiteit Eindhoven) en Peter Thoben (vicevoorzitter, Museum Kempenland Eindhoven)

Auteurs oorspronkelijke teksten: Hans Schippers, Jan Korsten, Giel van Hooff, Peter Thoben, Harry Lintsen, Hans van de Laarschot

Bewerking voor deze expositie: Christian Curré en Peter Thoben 

Vormgeving: Edhv.nl

Productie: Exposize

Herkomst beeldmateriaal: Museum Kempenland Eindhoven, Archeologisch Centrum Eindhoven, DAFmuseum, De Effenaar, PSV NV, www.emigracioneindhoven.dse.nl

Fotografen: Paul Becx, Boudewijn Bollmann, Aat Bosman, Chris Bremer, Peter Cox, Ewout Huibers, Piroska Mihalka, Laurents Mulkens, Peter Thoben

© tekst: Stichting De Negende van Eindhoven en Museum Kempenland Eindhoven

© foto's: de rechthebbenden

Stichting De Negende van Eindhoven en Museum Kempenland Eindhoven hebben ernaar gestreefd de auteursrechten (tekst en beeld) te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog wenden tot Stichting De Negende van Eindhoven. De bijbehorende afbeeldingen zijn op dit moment in bezit van de stichting Eindhoven in beeld. Met hen kunt u ook contact opnemen bij vragen en opmerkingen. Zie hieronder voor meer informatie. 

Deze regiocanon is in de Canon van Nederland gezet in november 2020 door Jeroen Slomp, student aan Fontys hogeschool Kind en Educatie, pabo Eindhoven en Vincent Hoeks, opleidingsdocent geschiedenis aan Fontys hogeschool Kind en Educatie, pabo Eindhoven. 

Stichting Eindhoven in Beeld
Postadres: Gasfabriek 4, 5613 CP Eindhoven
Tel. 040-2116072 (tijdens openingstijden: maandag en woensdag t/m vrijdag, steeds 11-16 uur)
E-mail: secretariaat@eindhoveninbeeld.com
Handelsregister KvK: 17208607
ING-bank rekeningnummer 5300810
IBAN: NL36INGB0005300810

Bestuur:

Stephen Goth, voorzitter
Thijs Franssen, vice-voorzitter
Theo Loeffen, penningmeester
Harm de Vries, secretaris
Hans Michels, bestuurslid

Redactie:

Marienella Meulensteen, redacteur
Rob van Brunschot, redacteur
Albert van den Boomen, redacteur
Marjolein Versfeld, redacteur
Hans Michels, hoofdredacteur

Overige vrijwilligers:

Huub Jacobs
Jan van Rooij
Frans van Beers
Amanda van der Vleuten
Mariet Nievergeld
Joost Vullings
Marie-Louise Heesakkers
John Muermans
Lia van den Berg
Ben Damen
Kees van Nunen
Wim Claasen
Jos Willems
Julian Wolterink
Peter van Ierlant
Danny van Loon
Phocas Kroon
Tamara Samuel
Frank Seegers
Piet Meulendijks
Paul Veltman
Rutger Rauws
Frans Simons
Bart Sprong