De Dommel, de vroege tijd

van vlechtende rivier, tot levensader van Eindhoven

De Dommel speelde ook vroeger al een rol in het stadsleven. Natuurlijk in de eerste plaats als bron van drinkwater. Al vroeg vervuilden diverse ambachtelijke activiteiten het water, zodat bierbrouwerijen goede zaken deden! Daarnaast diende het riviertje als wasplaats voor mens en spullen, en in het laatste kwart van de negentiende eeuw kwam Eindhovens eerste zwembad tot stand in een afgesneden tak van de Dommel. Ten slotte had het riviertje nog een andere functie en wel die van waterleverancier voor de stadsgrachten, waarmee de stad werd beveiligd.

De eerste molens langs de Dommel (ambacht en nijverheid) dateren waarschijnlijk uit de twaalfde eeuw. In Eindhoven bestonden later onder meer de Gennepermolen, de Collse watermolen, de Woenselse of Schimmelse watermolen en de Stratumse molen. De eerste twee molens bestaan nog altijd.

Hedendaagse functies van de Dommel zijn ecologisch en recreatief van aard. Hoe 'nieuw' de oude Dommel eruit kan zien, is te bekijken bij het Van Abbemuseum waar het riviertje een nieuw, 'wild' aanzien heeft gekregen.