Het Evoluon

symbool van een 'company town'

Het Evoluon werd gebouwd ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van Philips in 1966. Het is ontworpen door Louis Kalff en Leo de Bever, straalt bouwkundige durf en technisch vernuft uit en is als zodanig representatief voor de activiteiten van het concern. Er was een tijd dat Philips in Eindhoven als het ware een 'staat in een stad' was. Werkte je vader bij 'Frits' dan kreeg je een Philips-studiebeurs. Er was een Philips Gezondheidscentrum en een Philips Ontspanningscentrum.

De invloed van Philips in Eindhoven bleef in de jaren zestig en zeventig van de twintigste eeuw onverminderd groot. De twee energiecrises van midden jaren zeventig en begin jaren tachtig zorgden echter voor een kentering.

Veel culturele en sociale voorzieningen die met het bedrijf verbonden waren sloten in de jaren tachtig de deuren, zo ook het Evoluon. Eindhoven was tot ongeveer 1980 een 'company town': een stad waarvan het imago en de gang van zaken in belangrijke mate werden bepaald door het grootbedrijf dat er was gevestigd.