Colofon van Onderwijscanon van Diemen

Onderwijscanon van Diemen

auteur en beeldredactie: Jaap Haag

aanvullingen en correcties: Alice Duiven, Wiard Krook, Ad Saan, Corrie en Louise Sants, Hans de Waardt

vormgeving: Danielle de Graaff, Michelle van Holland

 

Deze Onderwijscanon van Diemen is mede tot stand gekomen door de medewerking van de gemeente Diemen en DaaromDiemen.

 

© 2020 Jaap Haag en Historische Kring Diemen

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopieën of op enige andere wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur en uitgever. Deze uitgave werd met de meeste zorg samengesteld. De auteur heeft zich bijzonder ingespannen om, waar nodig, de rechthebbenden van alle illustraties in deze uitgave te achterhalen en om toestemming voor het gebruik ervan te vragen. Voor zover dit niet gelukt is wordt de rechthebbende verzocht zich tot de auteur of de uitgever te wenden.