guillaume groen van prinsterer:

Sebastiaan van Rossum

guillaume groen van prinsterer:

Guillaume (William) Groen van Prinsterer werd geboren op 21 augustus 1801 in Voorburg (bij Den Haag). De familie Groen van Prinsterer woont sinds 1797 aan de Korte Vijverweg dichtbij de huidige Hofvijver op het Binnenhof in Den Haag. Willem werd geboren in Voorburg omdat zijn gezin rond zijn geboorte in het zomerlandresort "Vreugd en Rust" in Voorburg woonde.

Hij groeide op uit een politiek traditioneel gezin . Groen van Prinsterer vertrok na het afronden van zijn basisopleiding naar Leiden om rechten te studeren. Op 17 december 1823 behaalde hij uiteindelijk een doctoraat in de rechten en literatuur in vloeiend Latijn. In Leiden nam Groen in 1821-1822 deel aan een toespraak met Willem Bilderdijk op de begrafenis, net zoals hij deelnam aan Réveil, zijn latere politieke tegenstander Jan Rudolf So Baker (Jan Rudolph Thorbecke) is een van zijn klasgenoten.

Vijf dagen na zijn promotie werd Groen van Prinsterer advocaat bij de Hoge Raad in Den Haag. Na een aantal jaren van hard werken, diende hij in september 1827 als juridisch secretaris (hoofdambtenaar) van koning Willem I. Van 1827 tot 1833 was hij belast met het toezicht op het koninklijk familiearchief. Bovendien diende hij van 1829 tot 1836 ook als secretaris van de koning. In 1836 verbleef Groen enkele maanden in Parijs om namens de koning onderzoek te doen naar het Oranje Huis.

Op 23 mei 1828 trouwde Groen van Prinsterer in Groningen met Elizabeth Maria Magdalena ("Betsy") van der Hope. Ze hebben nog steeds geen kinderen samen.