Kinderwetje van van houten

Wet houdende maatregelen tot het tegengaan van overmatigen arbeid en verwaarlozing van kinderen.

Wet houdende maatregelen tot het tegengaan van overmatige arbeid en verwaarlozing van kinderen.
Beter bekend als het Kinderwetje van Van Houten.

In Nederland was vroeger kinderarbeid heel normaal, armoede maakte dat vele voorstander waren van kinderarbeid met name ook de ouders. De Liberale politicus Samuel van Houten kwam in 1874 met de initiatief wet, de wet houdende maatregelen tot het tegengaan van overmatige arbeid en verwaarlozing van kinderen, deze geld als de eerste wet die in Nederland ( ten tijde van de Sociale kwestie ) een einde moest maken aan ongelimiteerde kinderarbeid. De wet verbood kinderen tot 12 jaar in fabrieken en trafieken te werken, en alleen kinderen van 13 jaar en ouder mochten nachtarbeid verrichten. Van Houten stond een algemeen verbod op arbeid door te jonge kinderen voor, maar dit werd door de tweede kamer afgekeurd en aangepast. Het verbod gold uiteindelijk alleen voor arbeid in fabrieken en werkplaatsen en was niet toepasselijk op huiselijke en persoonlijke diensten en op veldarbeid. De wet werd niet tot nauwelijks gecontroleerd met als gevolg dat de kinderarbeid gewoon doorging. Vanaf 1882 was er de arbeidsinspectie die strenger toezicht hield op het naleven van de wet je kon dan voor kinderarbeid een boete krijgen of zelfs de gevangenis in gaan. In 1901 kwam de leerplichtwet tot stand ( kinderen van 6 tot 12 jaar ) waardoor kinderarbeid nog verder ingedamd werd. Samuel van Houten werd op 17 februari 1837 in Groningen geboren en stierf op 14 oktober 1930 hij was een Nederlands liberaal politicus. Hij begint zijn loopbaan in  de gemeente raad van Groningen achtereenvolgens word hij wethouder van Groningen, lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, minister binnenlandse zaken, lid Eerste Kamer der Staten-Generaal en voorzitter Liberale Partij.