Waarom een Onderwijscanon

De Historische Kring Diemen heeft deze Onderwijscanon van Diemen samengesteld voor leerlingen in de hoogste groepen van het basisonderwijs. Je kunt erin lezen en kijken hoe het vroeger in Diemen was. Hij is gemaakt naar het voorbeeld van de Canon van Nederland, waarin de belangrijkste gebeurtenissen en ontwikkelingen in de geschiedenis van Nederland staan.

Boeken beginnen vaak met een inleiding of een woord vooraf. Daarin wordt uitgelegd wat er in het boek staat. Dat doen we ook met deze Onderwijscanon van Diemen. De Historische Kring Diemen heeft deze Onderwijscanon van Diemen samengesteld voor leerlingen in de hoogste groepen van het basisonderwijs. Je kunt erin lezen en kijken hoe het vroeger in Diemen was. Hij is gemaakt naar het voorbeeld van de Canon van Nederland, waarin de belangrijkste gebeurtenissen en ontwikkelingen in de geschiedenis van Nederland staan.

In deze Onderwijscanon van Diemen vind je bijzonderheden over wat voor Diemen belangrijk geweest is. Dat wordt verteld vanuit tien zogenoemde vensters. Maar besef goed dat daarin niet alles verteld kon worden. Daarvoor zou een veel dikker boek nodig zijn. En zelfs dat zou nog te klein zijn. Het woord canon komt oorspronkelijk uit het Grieks en is te vertalen als regel of richtsnoer. Maar het betekent ook: de hoofdzaken die je van iets moet kennen. Daar lees je over in de tien vensters die elk een eigen icoon (= afbeelding) hebben, zoals een ridder, een melkende boerin of een stoomlocomotief. Het begint met hoe Diemen er zo’n duizend jaar geleden uitzag. Dat was de tijd waarin Diemen ontstond. Het volgende hoofdstuk laat zien hoe het er hier aan toeging in de tijd van de ridders. En zo gaat het verder, tot vandaag de dag.

De geschiedenis van Diemen gaat niet steeds gelijk op met die van Nederland. Zo is Diemen pas zo’n duizend jaar bewoond, terwijl de geschiedenis van de meeste delen van Nederland veel verder teruggaat in de tijd. Denk aan de Hunebedden in Drenthe, die zijn al meer dan 5000 jaar oud. Naast dit tijdschrift met de tien hoofdstukken wordt er ook een boekje gemaakt met vragen, opdrachten, kijk- of luistertips en ideeën voor leerzame uitstapjes. Door zelf antwoord te geven op de gestelde vragen of naar de filmpjes te kijken leer je de geschiedenis beter begrijpen. Want het is niet alleen belangrijk om te weten wát er gebeurd is; het gaat er óók om te begrijpen hoe en waarom het zo gegaan is.

De Onderwijscanon van Diemen wordt ook als regiocanon opgenomen op de website van de Canon van Nederland (Canon van Nederland - Canon van Nederland). Hier is ook de oorspronkelijke Canon van Diemen te vinden :
Canon van Diemen - Canon van Nederland

Wij wensen jullie veel plezier met het lezen en het uitwerken van de opdrachten en hopen dat jullie zo een beter beeld krijgen van hoe Diemen er in het verleden uitzag en hoe het er hier vroeger aan toe ging.

Ad Saan, Voorzitter Historische Kring Diemen

Jaap Haag, Auteur Onderwijscanon van Diemen