Ratelaar Karreman

Aan het begin van de vorige eeuw was het tonnenstelsel nog volop in gebruik. De sanitaire behoeften werden gedaan op een ton of emmer. Die werd op geregelde tijden opgehaald door de karreman. Hij kondigde zijn komst aan door gebruikmaking van een ratel. Zo hoefde de emmer niet van tevoren te worden buitengezet. De karreman leegde de emmer op zijn kar en bracht de volle vracht naar de karremispit. Voor de komst van kunstmest werden dierlijke en menselijke mest gebruikt op het land. Ook werd stadsmest – o.a. aanveegsel van straten met veel paardenuitwerp-selen – per schip aangevoerd. Er was aan de haven vaak een speciale mestkade.