Wilhelmina Drucker

Sebastiaan van Rossum

Wilhelmina Drucker een van de eerste Nederlandse feministen ze was ook nog politica, vredesactiviste en schrijfster ze had geen makkelijke jeugd ze was namelijk een van de twee onwettelijke dochters van de Duitser louis Drucker hij was een bankier. De vader van Drucker erkende haar zus niet en stond Lensing er dus alleen voor. De moeder werkte als naaister en verdiende een slecht loon daarom moesten Wilhelmina en Louise al op jonge leeftijd meewerken als wolnaaister. het feit dat haar vader Wilhelmina en haar zus niet kende, zette hen daarmee in het nadeel. Dat zorgde er voor dat ze zich ging verzetten tegen onrecht. Ze werd daardoor actief in de politiek en heeft verschillende boeken geschreven over dit onderwerp. In 1889 richtte ze samen met vrouwen in de kring van sociaaldemocraten de Vrije Vrouwen Vereeniging op!! (VVV), Het is ontwikkeld vanuit de Vereniging voor Vrouwenkiesrecht in 1894 en is politiek neutraal. Het doel is: dat ook vrouwen stemrecht moeten en horen te krijgen , naar het voorbeeld van vrouwen in andere Europese landen die ook campagne voeren voor het stemrecht van vrouwen. Wilhelmina Drucker maakt deel uit van de geschiedenis van de rechtsstaat en de parlementaire democratie omdat ze zich inzet voor vrouwenkiesrecht. Haar strijd werd gestreden in 1919 en eindigde in 1925 toen ze stierf: vrouwen kregen algemeen kiesrecht en leverden een belangrijke bijdrage aan de parlementaire democratie. Ook is er een eerbetoon aan Wilhelmina gemaakt een stondbeeld die in Amsterdam staat met de naam ‘’de vrouw als vrije mensch’’!