de Parlementaire Democratie

Christian Ploegmakers

De parlementaire democratieEen parlementaire democratie is een democratie waarbij de burgers kunnen kiezen op vertegenwoordigers in het parlement die invloed hebben op het beleid. Voor een goed werkende parlementaire democratie is het van belang dat de burgers grondrechten hebben net zoals vrijheid van meningsuiting en vrijheid van kiesrecht. Zo kiezen de burgers ook hun volksvertegenwoordigers. Ze willen dan ook dat die voor hun belangen opkomen. Het is makkelijk omdat de volksvertegenwoordigers weten veel meer wat er in de buurt speelt dan de overheid.

In Nederland hebben we ook een parlementaire democratie. Dat betekent dat dus alle Nederlanders met stemrecht elke vier jaar mogen kiezen wie hen vertegenwoordigen in het parlement. Je hebt stemrecht als je 18 jaar bent en de Nederlandse nationaliteit hebt.

De verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de basis van de democratie. In Nederland, wordt het vertrouwen van het parlement verondersteld totdat het tegendeel is bewezen, want wanneer een motie van wantrouwen wordt aangenomen zullen er minder mensen stemmen. Ook wil de overheid de afstand tussen burger en politiek verminderen. Maar sommige actieve burgers willen niet dat de overheid alles voor hen oplost. Zij willen zelf hun problemen in hun wijk of stad kunnen oplossen. De overheid vind dit tot een zekere hoogte ook goed en geeft nu de Gemeenten steeds vaker taken van de Rijksoverheid. Denk aan de invoering van de Omgevingswet of de overgang naar aardgasvrije wijken. Onderwerpen die op regionaal niveau spelen en invloed hebben op het dagelijks leven van inwoners vinden zij het belangrijkste.