bij het liberalisme vinden mensen dat de economie zo veel mogenlijk met rust moet worden geluisterd zonder dat de regering daarvoor allemaal regels of wetten voor vaststeld.  liberalen willen een kleine passieve overheid en hebben de waarde vrijheid als uitgangspunt. er is echter wel een onderscheid tussen economische vreiheid en persoonlijke vrijheid. de grondlegger van het liberalisme is john locke, hij geloofde dat de mens bij zijn geboorte onbeschreven blad was, als in dat hij of zij zelf de keuzes moet kunnen maken. in 1960 schrijft hij voor het eerst dat er mensen een aantal natuurrechten hebben. deze rechten zijn volgens het recht op leven, het recht op vrijheid en het recht op eigendomsrecht. John locke bedacht ook het idee van een sociaal contract. binnen het sociaal contract staat centraal dat het natuurlijk is voor mensen om gezamelijk bij elkaar te komen zodat ze samen de overheid kunnen gaan vormen. ideologie is een verzameling van ideeen over hoe de samenleving gevormt moet worden, binnen het liberalisme wordt vaak onderscheid gemaakt tussen persoonlijke en economische vrijheid. wat dus bij liberalisme heel erg belangerijk is is de waarde vrijheid omdat iedereen recht heeft op de standaart rechten die ik eerder genoemd is. In Nederland kregen de liberalen pas in 1848 hun macht en de liberale grondwet werd geschreven door Johan Thorbecke. maar er is pas in de 2de helt van de 19de eeuw echt een dominante nederlandse politiek aan de macht geweest. wij als de vvm vrijheid voor de mens vinden liberalisme heel erg belangerijk .