multiculturele samenleving

multiculturele samenleving 

multiculturalisme is een maatschappelijk en een politiek standpunt. het gedrag van de mensen wordt bepaald door de manier hoe je met elkaar omgaat en welke gewoontes je hebt. je gedrag kan door verschillende kenmerken worden beïnvloed, bijvoorbeeld door erfelijkheid of door de opvoeding de je gehad hebt, maar je gedrag kan ook aangeleerd worden bijvoorbeeld door wat je leert op school of doordat je overtuigd wordt door andere hun mening. een multiculturele samenleving ontstaat doorat mensen met verschillende culturen en met verschillende afkomsten in één samenleving leven. één van de eigenschappen van een multiculturele samenleving is dat mensen gelijkwaardig zijn en dus ook gelijkwaardig behandelt worden. Nederland is gelukkig een multiculturele samenleving, de mensen in Nederland kunnen verschillende godsdiensten hebben, maar bijvoorbeeld ook verschillende afkomsten dus ook weer verschillende culturen. In Nederland werd in de jaren 60 voor het eerst een multiculturele samenleving afgesproken doordat er arbeids- immigranten naar Nederland toe kwamen om te werken. er kwamen veel Turkse mensen maar ook veel Marokkaanse mensen of Poolse mensen, maar bijvoorbeeld ook mensen uit Griekenland omdat ze in Nederland beter verdienen dan in het land waar ze eerst waren. Gewoontes verschillen per cultuur. bij de Nederlandse cultuur is het bijvoorbeeld normaal om 6 uur te eten, maar bij andere culturen is dat weer anders die eten bijvoorbeeld veel eerder of misschien zelfs later. dit leidt er toe dat er een soort traditie ontstaat. wij vinden het goed dat Nederland een multiculturele samenleving is en vinden het heel belangrijk dat iedereen maar dan ook iedereen gelijkwaardig behandelt moet worden zodat iedereen zich veilig en thuis kan voelen in Nederland.