feministische golf

1870

Ik ga vertellen over de feministische golven.

In totaal zijn er 3 feministische golven. De eerste begon in Nederland rond 1870. De tweede begon in Nederland rond 1967, de tweede was ook de laatste in Nederland. Er was nog derde golf alleen, die bestond in de Verenigde Staten. 

De eerste feministische golf in Nederland wordt vaak geplaatst van ongeveer 1870 tot 1920. Vrouwen en ook vrouwenorganisaties zoals Arbeidadelt, Tesselschade en de Vereniging voor Vrouwenkiesrecht zetten zich voor de vrouwenemancipatie. Tijdens deze eerste feministische golf waren de activiteiten merendeel gericht op het zorgen dat vrouwen kiesrechten krijgen. Dus ze ging de straat op met borden en wouden ervoor zorgen dat vrouwen mochten stemmen. Ook wouden vrouwen recht hebben op betaald werk en recht hebben op onderwijs. 

De tweede feministische golf begon rond 1967. In Nederland werd ook een artikel geschreven door Joke Smit genaamd:  ''Het onbehagen bij de vrouw.'' In het tijdschrift De Gids zei Smit: "ik kan alleen maar hopen dat sommige vrouwen mijn onbehagen delen en dat een grotere groep het op den duur zal gaan delen.'' Na vele mensen die reageerden en zeiden dat ze het ook vonden, richtte Smit samen met Hedy d'Ancona en anderen in oktober 1968 zich op het platform Man Vrouw Maatschappij (MVM) op. Smit vond dat vrouwen een actieve rol moesten gaan spelen op maatschappelijke situaties. Vrouwen moesten stemrecht krijgen en en recht hebben op betaald werk en goed onderwijs. Dus de MVM vroeg meer aandacht voor gelijke kansen in het onderwijs en ook voerde ze actie voor het bestrijden van sekse-stereotype beperkingen. Meisjes moesten zelf kunnen kiezen wat ze als vervolgopleiding gingen doen. Ze moesten niet meer steeds het zelfde doen. Ze moesten niet meer doen wat alle mensen van ze verwachten. Als ze dat bleven doen kwamen ze steeds in het zelfde beroep of beter gezegd in het 'vrouwenberoep'. 

De derde feministische golf begon rond 1990 en kwam eigenlijk alleen voor in de Verenigde Staten. Het werd gebouwd op de ideeën en theoretische analyses van de tweede feministische golf. De derde onderscheidde zich van de eerste en tweede golf, omdat er nieuwe methodes waren, andere doelen en mensen vonden wouden steeds meer gelijkheid in de maatschappij en met het feminisme. 

Nu nog steeds denken sommige mannen dat ze meer rechtten hebben als vrouwen. Eigenlijk is iedereen gewoon gelijk, Man of vrouw, zwart of wit, we zijn allemaal gelijk! In heel veel landen zijn vrouwen nog steeds niet gelijk, dat moet echt veranderen!