Verenigd Koninkrijk der Nederlanden

1815

Het verenigd Koninkrijk bestond vroeger uit Nederland, België en Luxemburg. De Koning der Nederlanden was Koning Willem 1.

Het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden bestond tussen 1815 en 1839. Het Konikrijk bestond uit Nederland, België en Luxemburg. De koning van der Nederlanden was Koning Willem 1. Die had vroeger de macht. Vroeger was er nog geen democratie, maar was er een dictatuur. De koning besloot alles zelf, het volk had niks te zeggen. Als het volk toch iets zei en tegen de regels in ging werd diegene heel erg gestraft. De koning heeft zelfs het volklied veranderd in Wilhelmus in Wien Neêrlands bloed, Dat betekent ongeveer: Ik ben van Nederlands bloed. Het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden had vroeger ook twee hoofdsteden, Amsterdam en Brussel. 

Nederland, België en Luxemburg waren vroeger gescheiden landen. Nederland heette vroeger Het Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, België heette De Verenigde Nederlandse Staten en Luxemburg was een hertogdom. Tijdens het Eerste Franse Keizerrijk kwam Napoleon Bonaparte aan de macht. Napoleon nam België en Luxemburg in, net als vele andere gebieden in Europa. Hij wachtte nog met Nederland. In Nederland was er namelijk een stadhouder aan de macht. Nederland was een officieel republiek, maar een kleine groep mensen besliste wat er gebeurde.Maar toch bereikte de ideeën van de Franse Revolutie Nederland. De stadhouder vluchtte het land uit en Nederland werd een republiek met de naam het Bataafse Republiek, later werd die het Betaafs Gemenebest. Het ging toen een lange tijd niet zo heel goed met Nederland. Dus Napoleon gaf zijn broer de opdracht het land te besturen, onder de naam Koninkrijk Holland. Maar Napoleon vond dat zijn broer zijn werk niet goed deed en dus werd Nederland ook ingenomen.

In 1813 werden alle landen weer onafhankelijk en omdat Nederland meehielp om de Fransen te verdrijven, kreeg Nederland de landen België en Luxemburg erbij. En samen wouden ze een sterk Koninkrijk vormen, zodat Frankrijk niet meer zo snel de Benelux kon innemen. Nederland vond een republiek niet goed werken, dus wouden ze een nieuwe stadhouder. Maar dat kon niet zo makkelijk want de laatste stadhouder Willem V van Oranje was al dood. Dus Zijn oudste zoon werd Koning, Willem Frederik. 

Op 15 februari 1814 besprak België met Engeland over bondgenoten te worden. Hierdoor zou Engeland die veel sterker was België beschermen als er iets mis zou gaan. Engeland had dus als idee om Nederland en België te verenigen tot een land, het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Zo is dus het koninkrijk ontstaan. En op 13 februari 1815 tijdens een vergadering van het Congres van Wenen werd Willem 1 officieel koning. En op 16 maart 1815 werd Willem 1 al gekroond tot koning. Hij werd dus koning van Nederland, België en Luxemburg.

Toen Napoleon ontsnapte uit de gevangenis, werd hij opnieuw keizer in Frankrijk. In het plaatsje Waterloo in België kwam een grote veldslag, Willem 1 was we zelf niet bij maar zijn zoon Willem 2 wel, hij vocht zelf ook mee. In de veldslag was Napoleon verslagen en verbannen naar het eiland Sint-Helena. Het winnen van de veldslag maakte Willem 1 heel erg populair. Er kwam zelfs een speciale feestdag, daar werd de slag van waterloo gevierd. Waterloodag noemde ze het werd gevierd op 18 juni. Later werd de naam Waterloodag vervangen dood Koninginnedag. 

Ook werd er een commissie opgericht om een nieuwe grondwet te bepalen. Deze commissie bestond uit 12 leden uit Nederland en 12 uit België, dus in totaal 24 leden. De Belgen wouden het eigenlijk niet, ze wilden alleen een minderheid in Staten-Generaal, want België had toen nog meer inwoners dan Nederland. Maar Willem 1 stond het allemaal niet toen. De belgen wilden dus dat de Staten-Generaal werd gesplitst in 2 kamers. Dit werd wel gedaan en dit heet nu de eerste en de tweede kamer. In de Eerste kamer mocht de koning de leden benoemen. de eenmaking tussen Nederland en België werd gevierd. Dat gebeurde in Brussel in het Paleis op den Koudenberg. Luxemburg werd een personele unie. Dit betekend dat de Nederlandse Koning de baas was in Luxemburg. Maar het werd niet officieel meegerekend tot het Koninkrijk. 

In 1830 begonnen de Belgen een revolutie, ze hadden er genoeg van dat ze altijd maar moesten luisteren naar koning Willem 1. De Fransen hielpen de Belgen. Willem 1 stuurde veel troepen naar België toe, maar het werkte niet en de Belgen bereikte Nederland. En zo werd België dus onafhankelijk. Er werd nog wel over vrede gesproken op het Congres van Londen, met succes gelukkig maar!