Colofon

Retourtje Bathmen van weleer

ONTWIKKELING               RETOURTJE BATHMEN VAN WELEER

De canon ‘Retourtje Bathmen van weleer‘ is gemaakt als uitwerking van de  ‘Canon van Bathmen in de klas’.  Het retourtje Bathmen is een ontdekkingsreis, de vensters zijn reisbestemmingen in het verleden. De canon bestaat naast de geschiedenislessen uit een interactieve fietstocht en een voettocht langs belangrijke historische gebeurtenissen/ontwikkelingen die van grote invloed zijn geweest op het ontstaan van Bathmen.

Aanleiding is de samenwerking tussen de drie scholen in Bathmen, De Dorpsschool, de Rythmeen en de Looschool, binnen het project Boeiend buitenonderwijs Bathmen. Een project gevoed en gevuld door samenwerking van ouders, leerlingen en leerkrachten. Bovendien hebben een groot aantal deskundigen door het voeren van klankbordgesprekken input gegeven voor de samenstelling van deze website en het bijbehorende boekje ‘Voettocht door het Bathmen van weleer’.

 

MET DANK AAN              

We hebben veel te danken aan de onvermoeibare inzet van de werkgroep bestaande uit:

Paulien Stikker: projectleider

Henk Habermann: lid van de Oudheidkundige Kring Bathmen en fotograaf

Babke Roeterdink: lid van de Oudheidkundige Kring Bathmen

Jesse van Essen: lid van de medezeggenschapsraad van de Dorpsschool

 

DISCLAIMER  

Bij de samenstelling en actualisering van de website en het bijbehorende boekje is uiterste zorgvuldigheid betracht. Mocht, ondanks deze inspanning, de informatie van of de inhoud in de website en het boekje onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.