Colofon

Canon van Dordrecht

De Canon van Dordrecht is samengesteld door Ad Bosch en Jan Willem Boezeman van het Historisch Documentatie- en Kenniscentrum Augustijnenhof te Dordrecht..

De Canon van Dordrecht
Het grootste bezwaar tegen de presentatie van geschiedenis middels een beperkt aantal geselecteerde vensters, is het ontbreken van een doorlopend verhaal. De Canon van Dordrecht zien wij ondanks deze beperking als een aangename en toegankelijke kennismaking met tal van aspecten uit de geschiedenis van de stad. Het is een ruim en redelijk representatief aanbod van een aantal zeer uiteenlopende onderwerpen, die elk een eigen licht doen schijnen over de wording van de stad. Een reeks miniatuurtjes met achter elk een hele wereld. Een vlot verhaal voor een breed publiek. Ingangen naar de geschiedenis, met handgrepen voor wie verdieping zoekt. De auteurs menen met de gekozen vensters een goede indruk te geven van de geschiedenis van Dordrecht, maar claimen geenszins hiermee het complete verhaal te vertellen.

Canon in Boekvorm
De Canon van Dordrecht is  in boekvorm te verkrijgen voor € 7,95 bij de meeste Dordtse boekwinkels en Historisch Kennis- en Documentatiecentrum Augustijnenhof te Dordrecht.


© Het auteursrecht op de teksten berust bij Stichting Illustre Dordracum. Reproductie hiervan voor met onderwijs samenhangende documenten is met bronvermelding toegestaan. Vermenigvuldiging van tekstmateriaal voor commerciële doeleinden is niet toegestaan. Het gebruikte beeldmateriaal is grotendeels afkomstig uit de beeldbank van het Regionaal Archief Dordrecht en met haar toestemming geplaatst. Wanneer er sprake is van auteursrechten op beeldmateriaal, dan liggen deze bij de desbetreffende eigenaar en/of beherende erfgoedinstelling. Wij hebben getracht eventuele rechthebbenden te benaderen. Personen die menen ten onrechte niet te zijn benaderd, worden verzocht contact met Stichting Illustre Dordracum op te nemen.