De Canon van Nederland is vernieuwd! Lees hier wat er is veranderd en waarom.

Colofon

Canon van Dordrecht

De Canon van Dordrecht is een initiatief van Stichting Illustre Dordracum en samengesteld door Ad Bosch en Jan Willem Boezeman van het Historisch Documentatie- en Kenniscentrum Augustijnenhof te Dordrecht.

Stichting Illustre Dordracum
Illustre Dordracum is een platform voor historisch onderzoek in Dordrecht. Het doet en faciliteert onderzoeksprojecten, organiseert cursussen en begeleidt studenten geschiedenis met hun stage en/of scriptie. In 2015 opende Stichting Illustre Dordracum het Historisch Documentatie- en Kenniscentrum Augustijnenhof, dat tevens fungeert als Historisch Informatiepunt (HIP). Dit centrum is gevestigd in het voormalig Augustijnenklooster, in het hart van de historische binnenstad.

Cultuurhistorisch magazine
Het Augustijnenhof geeft een gratis internettijdschrift uit, genaamd Dordrecht Monumenteel | Dordts Geboren, dat ongeveer drieduizend lezers telt. In dit tijdschrift wordt op een toegankelijke wijze geschreven over het Dordrecht en de Dordtenaren van weleer, met aandacht voor hun sociaal-, maatschappelijk en cultureel leven. Het tijdschrift verschijnt vier keer per jaar en wordt per mail verspreid. Abonneren kan op de site van het Augustijnenhof.

De Canon van Dordrecht
Het grootste bezwaar tegen de presentatie van geschiedenis middels een beperkt aantal geselecteerde vensters, is het ontbreken van een doorlopend verhaal. De Canon van Dordrecht zien wij ondanks deze beperking als een aangename en toegankelijke kennismaking met tal van aspecten uit de geschiedenis van de stad. Het is een ruim en redelijk representatief aanbod van een aantal zeer uiteenlopende onderwerpen, die elk een eigen licht doen schijnen over de wording van de stad. Een reeks miniatuurtjes met achter elk een hele wereld. Een vlot verhaal voor een breed publiek. Ingangen naar de geschiedenis, met handgrepen voor wie verdieping zoekt. De auteurs menen met de gekozen vensters een goede indruk te geven van de geschiedenis van Dordrecht, maar claimen geenszins hiermee het complete verhaal te vertellen.

Canon in Boekvorm
De Canon van Dordrecht is ook in boekvorm te verkrijgen.

 


© Het auteursrecht op de teksten berust bij Stichting Illustre Dordracum. Reproductie hiervan voor met onderwijs samenhangende documenten is met bronvermelding toegestaan. Vermenigvuldiging van tekstmateriaal voor commerciële doeleinden is niet toegestaan. Het gebruikte beeldmateriaal is grotendeels afkomstig uit de beeldbank van het Regionaal Archief Dordrecht en met haar toestemming geplaatst. Wanneer er sprake is van auteursrechten op beeldmateriaal, dan liggen deze bij de desbetreffende eigenaar en/of beherende erfgoedinstelling. Wij hebben getracht eventuele rechthebbenden te benaderen. Personen die menen ten onrechte niet te zijn benaderd, worden verzocht contact met Stichting Illustre Dordracum op te nemen.