De Canon van Nederland is vernieuwd! Lees hier wat er is veranderd en waarom.

Wat is de functie van de hoofdlijnen?

Veelgestelde vragen

De zeven hoofdlijnen zijn bedoeld om meer samenhang aan te brengen in het rijke, maar gefragmenteerde palet van vijftig vensters. De hoofdlijnen behandelen belangrijke thema’s in de geschiedenis van onze samenleving, die een centrale rol spelen in het onderwijs. Ze kunnen fungeren als verbindingslijnen tussen de Canonvensters van de prehistorie tot aan onze tijd. Scholen kunnen de hoofdlijnen gebruiken om vakoverstijgend en/of thematisch onderwijs op te zetten.

De hoofdlijnen zijn:

  • Leven in een kwetsbare delta – Nederland waterland
  • Wat geeft betekenis? – zingeving en levensbeschouwing
  • Woord en beeld verbinden – taal, kunst en cultuur
  • Wat weten wij? – kennis, wetenschap en innovatie
  • Wie telt er mee? – sociale (on)gelijkheid
  • Wie bestuurt er? – politiek en samenleving
  • Knooppunt van verbindingen – wereldeconomie