De Canon van Nederland is vernieuwd! Lees hier wat er is veranderd en waarom.

Waarom is de Canon in 2019-2020 vernieuwd?

Veelgestelde vragen

De commissie-Van Oostrom stelde in 2006 al dat een canon niet in beton gegoten hoort te zijn, maar net als het wegennet regelmatig onderhoud vraagt. In de afgelopen jaren is er veel gebeurd op wetenschappelijk en maatschappelijk vlak en er is inmiddels veertien jaar aan geschiedenis bijgekomen.

Destijds maakte het Verenigd Koninkrijk nog deel uit van de Europese Unie en werd er volop gas gewonnen in Groningen. Het was in 2019 kortom hoog tijd om de Canon te herijken. De toegevoegde en geschrapte vensters springen misschien het meest in het oog, maar de commissie heeft alle teksten onder de loep genomen. Daarbij is niet alleen gekeken naar de wetenschappelijke ontwikkelingen, maar is bijvoorbeeld ook geprobeerd om internationale verbanden zichtbaar te maken en verhalen vanuit meerdere invalshoeken te benaderen (meerstemmigheid).