Straffen in de Middeleeuwen

Straffen in de Middeleeuwen

 

Op het plein van de Burcht van Wedde kan je de stenen van het poortgebouw nog zien. In het poortgebouw werden gevangenen opgesloten. Het wordt ook wel een voorpoort genoemd.

Net als nu werd je in de Middeleeuwen veroordeeld als je iets gedaan had wat niet mocht. 

Maar het ging er ook wel anders aan toe. De straffen waren soms nogal gruwelijk.  

Op de Geselberg kon het publiek toekijken hoe de veroordeelde gestraft werd. Het was ook bedoeld als voorbeeld: houd je aan de regels, anders kan jou dit ook overkomen. De naam Geselberg komt van het woord gesel. Een gesel is een soort zweep. Geselen betekent slaan met een zweep of een stok.

 

Er waren vele soorten straffen: geld- of materiaalboetes, verbanning, maar ook schandstraffen, lijfstraffen en de doodstraf kwamen voor.

Geld- of materiaalboetes deze straffen kennen we nog steeds.

Verbanning je kon verbannen worden uit je stad of streek. Dat betekent dat je weg moest en je niet meer mocht laten zien. Verbanning was een van de zwaarste straffen die opgelegd konden worden. Door de vele gevaren die de balling na zijn verdrijving op zijn pad vond, stond verbanning zo goed als gelijk aan de doodstraf. Wie voorgoed verdreven werd van huis en haard, had grote kans te eindigen als struikrover of lijf en leden te verliezen.

Schandstraffen waren vooral ter vernedering. Iedereen kon zien wat je gedaan had. Je werd in een schandblok gezet, aan een schandpaal gebonden of je moest met een schandsteen aan je been over de markt lopen. Het publiek mocht je uitschelden, met rot fruit en zelfs met uitwerpselen bekogelen.

Lijfstraffen waren bijzonder pijnlijk. Soms was dat tijdelijk zoals stok- of zweepslagen. 

De doodstraf was de ergste straf. Ook dat kon op verschillende manieren: mensen werden onthoofd, aan de galg gehangen of op de brandstapel gegooid.

Radbraken was heel erg. Men werd op een rad (een wiel) vastgebonden en de beul sloeg zo hard met een ijzeren staaf tot alle botten gebroken waren. De dood was het gevolg. Bij het

Vierendelen werd men door vier paarden uit elkaar getrokken.

 

Nu zijn zulke wrede straffen verboden door het Europees Verdrag voor de Mens.

In Nederland kennen we geen lijfstraf of doodstraf, maar dat is nog niet overal zo.

Elk land heeft zijn eigen wetten. Een wet is een regel waar iedereen zich aan moet houden. Als je je niet aan de regels houdt krijg je straf. In Nederland word je bestraft met een boete, een taakstraf of een gevangenisstraf. Ook word je geholpen om weer een normaal leven te kunnen leiden. Jongeren en kinderen krijgen een speciale begeleiding.