2020: Wereld getroffen door corona crisis

EBRD steunt haar klanten in de regio met Solidarity Package van €21 miljard.

Begin 2020 werd het snel duidelijk dat de corona pandemie niet aan de klanten van de EBRD voorbij zou gaan. Met grote slagvaardigheid stelde de bank een plan van aanpak op om de economische schade van de corona crisis zo veel mogelijk op te vangen. Op 23 april 2020 gaf de Raad van Bewindvoerders haar goedkeuring aan het zogeheten Solidarity Package van maatregelen, tot een bedrag van €21 miljard voor de periode tot eind 2021.
Belangrijke onderdelen zijn financiering van de korte termijn behoefte aan liquiditeit en werkkapitaal van bestaande klanten (onder het zogeheten Resilience Framework) en financiering van investeringen in vitale infrastructuur.
Prioriteit wordt gegeven aan de financiele sector, MKB en de sectoren toerisme, transport, agribusiness en medische benodigdheden.