Inheemse Romeinse urn

Dat er in de Romeinse tijd over langere tijd bewoning was op het eiland Goeree moge algemeen bekend zijn. Het later ontstane Overflakkee moet in die tijd een veenlandschap zijn geweest met geen of amper bewoning.

Maar klopt dat beeld wel? Recent zijn in het Oudeland van Sommelsdijk enkele losse Romeinse munten gevonden. In de jaren 20 is op het land van Jan van Schouwen deze urn gevonden. De exacte vindplaats is niet bekend, maar mogelijk moet het nabij Sommelsdijk geweest zijn. Het betreft een nog gave urn uit de midden-romeinse tijd, een lokale kopie van geïmporteerd aardewerk uit Engeland.