Sigrid Agnes Maria Kaag

"Als minister zet ik me in voor onze handel in het buitenland én voor meer stabiliteit en groei in ontwikkelingslanden. Bedrijven verdienen een groot deel van onze boterham over de grens, goed voor een derde van ons inkomen. Daarnaast kunnen we niet zonder het bedrijfsleven om mensen perspectief op een beter bestaan te bieden. Samen creëren we banen en welvaart. Andere cruciale punten zijn hulp aan mensen die noodgedwongen huis en haard moeten verlaten en de aanpak van klimaatverandering, terrorisme en armoede. Want meer stabiliteit daar, betekent ook meer veiligheid hier."

Sigrid Kaag begon haar carrière bij het ministerie van Buitenlandse Zaken en heeft later ook gewerkt voor de VN en UNICEF voor ze in 2017 werd benoemd tot minister voor Buitenlandse Handel en ontwikkelingssamenwerking in het kabinet Rutte III.  

Beleid 
Kaag’s ministerschap bracht nieuwe beleidskeuzes met zich mee. De D66-minister wilde opnieuw gaan investeren in het onderwijs, nadat Nederland zich hier al eerder onsuccesvol mee had beziggehoudenGeografisch vinden er onder de minister ook veranderingen plaats. Zo verdwijnt de term partnerlanden en wordt er slechts nog gesproken over focusregio’s zoals het Midden-Oosten, Noord-Afrika, Sahel en de Hoorn van Afrika. Hiermee breekt de minister met het armoedecriterium dat de landenkeuze bepaalde, na 50 jaar via deze methode te hebben gewerkt. Het doel van deze nieuwe focus is om conflicten te voorkomen en instabiliteit tegen te gaan.

Daarnaast is er aandacht in de beleidsnota voor het verminderen van armoede en maatschappelijke ongelijkheid, het bevorderen van duurzame inclusieve groei en klimaatactie wereldwijd en het versterken van het internationale verdienvermogen van Nederland. In het beleid onder Kaag is er daarnaast speciale aandacht voor gendergelijkheid en empowerment van vrouwen en meisjes.  

Het beleid onder Kaag werkt in het verlengde van de Sustainable Development Goals van de VN voor 2030, die dienen als samenhangend kader voor de internationale aanpak van wereldomspannende problemen en uitdagingen. Deze goals komen dan ook duidelijk terug in de beleidsnota 'Investeren in Perspectief'.  

Financiën
Financieel moet er op deze post flink worden ingeleverd en blijft het budget net boven de 0,5% van het Bruto Nationaal Inkomen. Het grootste deel van het budget is gereserveerd voor humanitaire hulp en de opvang van vluchtelingen. 

COVID-19
Verder kreeg de wereld te maken met een COVID-19 pandemie in 2020. Een onderwerp waar ook de minister van Handel en Ontwikkelingssamenwerking mee te maken kreeg. Onder de volgende bullet kunt u meer lezen over het effect van deze pandemie op het Nederlandse ontwikkelingsbeleid.  

Toeslagenaffaire
In januari van 2021 kwam het kabinet Rutte III ten val als gevolg van de toeslagenaffaire, twee maanden voor de nieuwe verkiezingen. Hiermee werd Sigrid Kaag demissionair minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Na de verkiezingen in maart kwam de formatie moeizaam op gang. Daarom hield Kaag ook na de verkiezingen haar functie en werd zij, na wisselingen in het demissionaire kabinet, ook nog minister van Buitenlandse Zaken.

Op 10 augustus werd Kaag in haar rol als demissionair minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking opgevolgd door Tom de Bruijn. Nadat de Kamer in september van 2021 een motie van afkeuring aannam ten gevolgen van de langzame evacuatie in Afganistan, trad Kaag af als demissionair minister van Buitenlandse Zaken. Ook in deze functie werd zij tijdelijk opgevolgd door Tom de Bruijn, tot dat Ben Knapen op 24 september de rol overnam. 


Bronnen: 

Nota's: 

Extra: