Baruch Spinoza

Baruch Spinoza is een filosoof uit de vroege verlichting.

Baruch Spinoza misschien wel de bekendste Nederlandse filosoof. Baruch Spinoza was een lenzenslijper, een politiek denker, Bijbelonderzoeker, een taalkundige en wiskundige. Baruch Spinoza was een filosoof uit de vroege verlichting. De verlichting is een periode van de 17e en 18e eeuw. In deze periode kwam er een stroming intellectuelen die dachten dat niet alles door god was of toeval, maar dat er een reden voor was. Bijvoorbeeld dat onweer niet was dat god boos was, maar een verschijnsel uit de natuur. God en de natuur waren eigenlijk hetzelfde. Veel filosofen zagen god niet als een bovennatuurlijk wezen. Veel filosofen in de tijd van de verlichting vonden dat mensen hun verstand moesten gebruiken en niet maar iets aannemen, omdat de kerk of vorst dat zei. In die tijd was het ook gevaarlijk om kritiek te hebben op de kerk zoals Baruch Spinoza had. Om die reden waren zijn boeken in Europa voor 200 jaar verboden. Ook vond Spinoza dat de macht van een staat niet in handen kon zijn van 1 persoon, omdat die persoon daar dan misbruik kan van maken. Heel belangrijk vond Spinoza dat je zelf mocht weten wat je schreef en zei. Belangrijk was wel dat je niemand echt pijn deed met geweld.

Dit hoort bij rechtsstaat en parlementaire democratie, omdat zoals ik op het einde heb gezegd Spinoza vond dat je zelf mocht weten wat je schreef en zei. Dat is dus vrijheid van meningsuiting. Vrijheid van meningsuiting vind ik persoonlijk het belangrijkste klassieke grondrecht, want zonder dat recht zit je al dichtbij een dictatuur.