Abraham Kuyper

Abraham Kuyper was een politicus die de allereerste partij heeft opgericht.

Tegenwoordig bestaat de politiek uit allemaal politieke partijen, maar dat was niet altijd zo. Toen de tweede kamer na de grondwet van Thorbecke veel macht kreeg moesten de mensen in de tweede kamer opeens veel overleggen. Er waren nog geen politieke partijen dus de mensen hoefden die niet te vertegenwoordigen en konden zelf beslissingen maken. Maar daar kwam verandering in door Abraham Kuyper. Abraham Kuyper was een theoloog, predikant, journalist en staatsman. Abraham Kuyper heeft veel in de politiek gedaan. Hij heeft 2 keer in de tweede kamer gezeten, hij is fractievoorzitter van de tweede kamer geweest, minister van Binnenlandse Zaken, voorzitter van de ministerraad, voorzitter van de ARP, politiek leider van de ARP en lid van de eerste kamer geweest. Ook heeft hij de allereerste politieke partij opgericht. Die politieke partij heette ARP ook wel de Anti-Revolutionaire Partij. De partij is opgericht in 1879. De anti-revolutionaire partij ging verder op een al bestaande politieke stroming die de ideeën van de Franse Revolutie afwezen. Het belangrijkste standpunt van de ARP was de gelijkstelling van bijzonder onderwijs en openbaar onderwijs. Kuyper wist dat hij meer zetels nodig had voor invloed en wilde daarom uitbreiding van het stemrecht. Uiteindelijk zijn de ARP, CHU en KVP samengegaan in het CDA, zodat ze meer invloed hadden samen omdat confessionele partijen hun grootte verloren.

Dit hoort bij parlementaire democratie en rechtsstaat, omdat onze democratie in de tweede kamer nu alleen maar politieke partijen heeft terwijl er eerst geen eens partijen waren en mensen individueel besluiten namen.