Colofon

Canon van Delft

De Canon van Delft is het initiatief van de historische vereniging Delfia Batavorum

De Canon beschrijft in vijftig vensters de ontwikkeling van de stad Delft.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het het secretariaat van Delfia Batavorum. Kijk op: www.delfia-batavorum.nl

Rechten
Het auteursrecht op de teksten berust bij de historische vereniging Delfia Batavorum. Reproductie hiervan voor eigen gebruik en in met onderwijs samenhangende documenten (scripties, werkstukken en readers) is met bronvermelding toegestaan. 

Vermenigvuldiging van tekstmateriaal voor commerciële doeleinden - ook embedding van dit materiaal in andere websites - is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van het bestuur van Delfia Batavorum.

Auteursrechten op beeldmateriaal liggen bij de eigenaar en/of beherende erfgoedinstelling van het beeldmateriaal. Delfia Batavorum heeft de vereiste toestemming tot publicatie van beeldmateriaal verkregen. 

Het downloaden van afbeeldingen op deze site is alleen toegestaan voor niet-commercieel persoonlijk gebruik, mits de copyright-vermelding ongewijzigd blijft. 

Voor alle andere vormen van reproductie is toestemming vereist van de eigenaar en/of beherende erfgoedinstelling.

Boekvorm
De Canon van Delft is als boek verschenen: ISBN/EAN: 978-90-820649-0-2

De Story of Delft is de Engelse uitgave: ISBN/EAN: 978-90-820649-1-9

Uw opmerkingen, aanvullingen en tips zijn welkom! Mail naar info@delfia-batavorum.nl