Grondwet

De grondwet een van de belangrijkste documenten dat er is.

De eerste grondwet komt uit 1798 van de toen nog Bataafse republiek. Daar zijn nog steeds dingen van terug de vinden in de grondwet die we nu hebben. De basis voor de huidige grondwet werd echter gelegd in 1814 na de Franse bezetting. Na de vereniging met België in 1815 kwam er een nieuwe grondwet met Nederland als Koninkrijk. In 1840 werden Nederland en België weer opgesplitst. In 1848 is de belangrijkste wijziging gemaakt in de grondwet. Vanaf toen kon de koning / koningin niet zelf meer bepalen wat de regering moest doen. Dus de koning / koningin had minder macht. De grondwet van 1848 is geschreven door Johan Rudolph Thorbecke.
De grondwet is een belangrijk document. Het is de basis voor de rechtsstaat die wij nu hebben. Als wij geen grondwet zouden hebben dan hadden we nu geen vrijheid van godsdienst of vrijheid van meningsuiting en nog een paar meer. De voorbeelden die ik net heb genoemd zijn klassieke grondrechten. Deze grondrechten beperken de dingen die de overheid zomaar mag doen, dus ook de politie. Je mag dus niet zomaar gefouilleerd worden. Alleen onder speciale omstandigheden zoals op een vliegveld. Er zijn ook sociale grondrechten. Dit zijn rechten zoals het recht op eten of het recht op onderdak en een hele belangrijke het recht op onderwijs.

Dit hoort bij de rechtsstaat en parlementaire democratie, omdat zonder deze grondwet ons land geen rechtsstaat zou zijn. Want in een rechtsstaat hebben burgers rechten die ze beschermd van de overheid. Ook zijn er wetten waar burgers zich aan moeten houden