1994: Transitie op de goede weg?

EBRD start de jaarlijkse publicatie van het "Transition Report"

Vanaf 1994 publiceert de bank jaarlijks het zogeheten Transition Report. In dit rapport wordt land voor land de voortgang (of stagnatie) geanalyseerd met betrekking tot het proces van transitie naar een goed functionerende markteconomie. De eindverantwoordelijkheid voor de inhoud van het rapport ligt bij de Chief Economist van de bank en het rapport vereist geen formele goedkeuring door de betreffende landen of meer in het algemeen door de aandeelhouders. De analyse is als gevolg hiervan doorgaans informatief en redelijk objectief.

Hieronder vindt u een clip van een interview uit 2020 met Frans Weekers (EBRD bewindvoerder 2016 - 2020). Hij gaat hierbij in op ontwikkelingen met betrekking tot transitie in de praktijk tijdens zijn ambtsperiode.

Het meest recent gepubliceerde Transition Report is van 2019 en is hier te vinden.

De Nederlandse regering heeft opstelling van het Transition Report altijd van harte ondersteund en bij gelegenheid ook gebruikt voor de eigen oordeelsvorming. Wel is Nederland traditioneel beducht voor een al te ruim onderzoeksmandaat voor de Chief Economist. De prioriteit bij de inzet van de beperkte EBRD middelen ligt bij de uitvoering van projecten, niet bij meer wetenschappelijk onderzoek.