Bernard Jaspers Faijer

Schilder van historie en oude gebruiken

Tijd van wereldoorlogen

Op 3 september 1903 werd op boerderij het Woltersspil op het Oosteinde een jongen geboren met de roepnaam Bernard. Geboortekaartjes werden nog niet gebruikt, maar één van de naaste buren deed de noaberplicht om dit heuglijke gebeuren te vertellen. De jongeling zou uitgroeien tot een vermaard dorpsschilder, die in zijn schilderijen de Vriezenveense geschiedenis en gebruiken laat voortleven.

Boerengezin

Bernard Jaspers Faijer kwam uit een gezin met zeven kinderen, waarvan hij de vierde was. Zijn vader had een boerderij. Bernard vermaakte zich veel met muziek, speelde mondharmonica en trekharmonica. Zijn schrijven en tekenen op de lagere school viel op. Het hoofd der openbare school, buurman meester Bolk, zei eens tegen vader Jaspers Faijer: "Bernard heeft veel gaven". Notaris Cramer kwam op een avond vragen of hij ervoor voelde om bij hem te komen als klerk. Vader had er wel oren naar, maar zoonlief wilde of durfde niet. Bernard werd opvolger op de boerderij. Hij trouwde met Lena Veneman en trok bij vader en moeder Jaspers Faijer in. Het echtpaar kreeg zeven kinderen. Helaas overleed zijn vrouw al in 1946.

De geboorte van een kunstschilder

Bernards interesse voor schilderen werd gewekt door zijn zoon Jan, die de wens te kennen gaf zich te willen ontwikkelen in het tekenwerk. Zonder dat zijn ouders het wisten, hing de hele school vol met tekeningen van Jan Jaspers Faijer. Op een avond toen iedereen naar bed was, pakte Bernard een potlood en een oud schrift en begon aan een verhaal met tekeningen van een muizenfamilie. Zijn zoon Jan leerde schilderen bij het schildersechtpaar Brugman in Almelo. Op een avond in 1946 had zoon Jan zijn schildersezel met palet verf en doek laten staan. Bernard pakte het materiaal en begon te schilderen. De kunstschilder Bernard Jaspers Faijer was geboren.

Dorpshistorie

Voor zijn 42ste jaar had Bernard misschien nog nooit een schildersezel gezien. Hoeveel schilderijen hij nadien heeft gemaakt, is niet precies na te gaan. Bernard voelde zich gedreven om de Vriezenveense historie en gebruiken op doek vast te leggen. Niet geremd door wetten van anatomie wist hij de Vriezenveense tradities, gebruiken en humor voor het nageslacht te vereeuwigen. Jaspers Faijer overleed in 1979. Zijn laatste schilderij staat op zijn schildersezel in het Historisch Museum Vriezenveen. Wijlen Roel Jansen verzamelde in zijn "museum" jarenlang de schilderijen van de dorpsschilder. Vele honderden hangen er nog altijd in dorp, land en wereld bij mensen, die in deze schilderijen een stukje van het "oolde Vjenne" herkennen.