Watermolen Den Haller

Molens in de Hof

Tijd van burgers en stoommachines

Landbouw

Landbouw is altijd belangrijk voor de Hof van Twente geweest. Daarom stonden er veel molens. In die molens werd bijvoorbeeld boekweit, gerst, rogge en haver gemalen, olie geslagen uit lijn- en koolzaad en hout gezaagd.

Gezelligheid

Alle boeren uit de omgeving kwamen naar de molens om hun graan te laten malen. Tijdens het wachten, wisselden ze de laatste nieuwtjes uit. Van het meel werd (rogge)brood gebakken. Later gebruikten de boeren het goedkope roggemeel steeds vaker om aan hun varkens te voeren. Het brood werd toen gemaakt van tarwemeel.

Nieuwe uitvindingen

Door de uitvinding van de stoomkracht en later de elektromotor kon de molenaar de molen zonder wind of waterkracht laten draaien. Later namen fabrieken de taak van de molens over. Hierdoor verdwenen veel molens en molenaars in de Hof van Twente en de rest van Nederland.

Oude molens

Niet alle molens in de Hof zijn afgebroken. In Diepenheim staat een bijzondere molen: watermolen Den Haller. Het is de oudste watermolen van Overijssel. Al in 1169 werd er over de molen geschreven. Op het landgoed Twickel staan nog twee molens. De watermolen Noordmolen, aan de Azelose beek is meer dan 650 jaar oud. De andere molen op het landgoed is een houtzaagmolen. Hier werd 200 jaar lang hout gezaagd. Korenmolen De Hoop, in het centrum van Markelo, was zo verwaarloosd dat de molen zou worden afgebroken. Gelukkig kon de molen in 1991 worden opgeknapt. De molen in Goor was ook verwaarloosd, maar werd in 1988 opgeknapt.