Oorlog in Enschede

De strijd tegen Spanje

Tijd van ontdekkers en hervormers

List

Geen boer was veilig in Twente. Spaanse soldaten plunderden vanuit Enschede het hele platteland. In 1591 bedacht Joachim Hendriks, soldaat in dienst van prins Maurits, een list om de Spanjaarden te stoppen. Samen met een groep soldaten deed hij net of hij een boerderij bij Enschede aanviel. Een "ontsnapte" knecht vluchtte naar de stad om de Spanjaarden te waarschuwen…

Aanvallen!!!

De Spanjaarden stormden met 220 ruiters de stad uit om achter de overvallers van de boerderij aan te gaan. Dat was precies waar de opstandelingen op hoopten. Zij hadden zich vlakbij Beckum, aan de grens met Usselo, verstopt. Toen de Spanjaarden langskwamen, vielen de opstandelingen hen aan. Veertig Spanjaarden wisten te ontkomen. De andere soldaten werden gedood of het moeras in gedreven.

Een Spanjaard de baas

De Spaanse koning Filips II (de tweede) was vanaf 1555 de baas over de Nederlanden. Hij was een strenge koning. Filips wilde alles zelf beslissen. Ook vond de koning dat alle inwoners katholiek moesten zijn. Net als de hijzelf. Veel mensen hadden juist moeite met het katholieke geloof. Zij waren bijvoorbeeld tegen het vereren van beelden in de kerk. Deze mensen werden protestanten genoemd. Filips II liet de protestanten streng straffen.

Opstand

"Zo kan het niet langer", dacht een aantal mannen in Nederland. Eén van hen was Willem van Oranje. Die ken je misschien uit ons volkslied. Willem en zijn vrienden waren van adel en protestant. Ze wilden niet dat de koning in zijn eentje de baas speelde in Nederland. En ze vonden dat de koning moest stoppen met het straffen van protestanten. Filips II werd erg boos toen hij hoorde wat Willem en zijn vrienden wilden. Dat zou nooit gebeuren! Daarom kwamen de mannen in opstand tegen hun koning.

Oorlog

Na 1566 liep het uit de hand. De protestanten maakten de beelden in veel katholieke kerken kapot. Woedend stuurde de koning een groot leger naar de Nederlanden. Vanaf dat moment waren de Nederlanden en Spanje in oorlog. In Overijssel misdroegen de Spaanse soldaten zich verschrikkelijk. Daarom koos Overijssel in 1578 de kant van Willem van Oranje. In 1597 kwam Enschede voor het eerst in handen van de opstandelingen.

Verschrikkelijke jaren

In de jaren die volgden werd er hard gevochten in Overijssel. De boeren hadden er veel last van. Soldaten roofden de oogst en staken boerderijen in de brand. Ook de steden hadden te lijden onder de oorlog. Pas in 1626 waren de opstandelingen de baas in alle Overijsselse steden.