Weg met die stank!

Afval in de stad

Tijd van burgers en stoommachines

Modderschuit

Wat doe je met je huisvuil als er geen groene en grijze afvalbakken zijn die iedere week worden opgehaald? Tot 1862 losten de Enschedeërs dat op door al hun afval in de stadsgracht te gooien. Om de zoveel tijd kwam de modderschuit, die alle afval verzamelde. De modderschuit bracht alle drek naar de modderbrink (waar nu het Holland Casino staat). Uiteindelijk werd alles naar de Konijnenberg (nu Gemeentewerfstraat) gebracht. Na de stadsbrand in 1862 werd de gracht gedempt. Er moest een nieuwe oplossing voor het huisvuil gevonden worden.

Handkar

Die oplossing bestond uit een handkar. Na 1862 werd het huisvuil bij de huizen opgehaald. En niet alleen het vuilnis. In de 19de eeuw waren er nog geen wc's, zoals wij die nu kennen. Een wc bestond uit een plank met een grote ton er onder. De volle tonnen werden ook met een kar opgehaald. Op het terrein van de gemeentewerf werden de tonnen geleegd en weer schoongemaakt. Stel je eens voor hoe het daar gestonken moet hebben!

Vuilnisbelt

In 1898 kwam er een echte vuilnisbelt bij het oude erve Poolman aan de Wethouder Nijhuisstraat. In 1925 was de bult al 25 meter hoog. De bult stonk verschrikkelijk en er kwam veel ongedierte op af. Ook stond de vuilnisbelt wel eens in brand. Het afval moest uit de stad weg! Als oplossing kocht de gemeente grond in het Usselerveen. Daar kwam een nieuwe vuilnisbel. Het afval werd met een treintje naar het terrein gebracht. Sinds 1986 gaat het afval naar de stortplaats en vuilverbranding Boeldershoek.