Hugo van den Denekamp

Toneel, dans en muziek, stemmen en klanken

Tijd van wereldoorlogen

In het begin van de 20ste eeuw heeft Denekamp veel evenementen gekend. Openluchtspelen in het Sterrebos en optochten in het dorp kwamen regelmatig voor. Vooral de openluchtuitvoeringen, zoals Adam in Ballingschap, Mariken van Nieumeghen en Slag bij Waterloo sloegen aan. Deze spektakelstukken aan de boorden van de Dinkel inspireerden de Denekampers om in 1931 voor het eerst "Hugo van den Denekamp" op te voeren in de Zandkuil. Een Twents tafereel uit ongeveer 1345, de tijd van het veemrecht, destijds een soort geheime volksrechtbank. Het spel is gebaseerd op een sage. De schrijver Pieter Hendrik Schröder wist deze sage te bewerken tot een openluchtspel. Het stuk dat opgevoerd werd door Amsterdamse beroepsacteurs was een groot succes. In de jaren 1947 en 2000 werd het opnieuw geënsceneerd in de Zandkuil en de Knik, maar nu met Denekampse toneelspelers.

Cultuur en volksvermaak

Rond 1900 begon het culturele leven in Denekamp aan een opmars. De eerste aanzet hiertoe werd gegeven in 1890 door jongelingenvereniging Concordia Inter Nos. Zij legde zich hoofdzakelijk toe op het uitvoeren van toneelstukken. Uit die vereniging werd in 1898 de dorpsfanfare, thans Harmonie de Eendracht, opgericht. Denekamp ging met feestelijke fanfaremuziek, toneel en koorzang de 20ste eeuw in. Nieuwe verenigingen werden opgericht, zoals toneelgroep Klaver in Denekamp en Durido in Lattrop, de muziekvereniging Amicitia te Tilligte, diverse blaaskapellen in Denekamp en omliggende dorpen. Vooral amateurs, in drumbands, harmonieorkesten, toneelverenigingen, zangkoren, dansgroepen, rock- en popbands, dialectavonden en lichte muziek vormden een belangrijk deel van de cultuur. Die amateurverenigingen mochten zich verheugen in een warme belangstelling.
Op het gebied van lichte muziek was zangeres Marga Bult de bekendste vertegenwoordiger. Zij verwierf nationale en internationale bekendheid met de groep Babe en vertegenwoordigde Nederland in 1987 als solozangeres onder de artiestennaam Marcha op het Eurovisiesongfestival.
Eind jaren vijftig van de vorige eeuw werd de bioscoop Astoria geopend. Na de komst van de televisie werd na verloop van tijd de bioscoop gesloten en verbouwd tot disco De Kul. De plek waar de bakermat lag van de carnavalsverenigingen, met Johan Olde Dubbelink als belangrijkste initiatiefnemer.
In de jaren vijftig van de 20ste eeuw verdween de Twentse klederdracht. De knipmuts en boerenkiel gingen in de kast. Om het eigene nog te bewaren hebben dansgroepen zoals De Mölndansers en de Dinkeldaansers zich ontfermd over Twentse kostuums en dansen op folkloristische avonden.
In 1975 werd onder supervisie van Sybrand Siemerink de Stichting Culturele Manifestaties Denekamp (SMCD) opgericht. Diverse evenementen werden door het SMCD georganiseerd, zoals Tiroler weekenden, Schoapsscheerdersfeesten en "700 jaar Denekamp", waar duizenden bezoekers op afkwamen.

Koren

Denekamp en kerkdorpen hebben vele koren, waarvan de kerkkoren in de diverse parochies een belangrijke rol spelen. Naast kerkkoren zijn er ook themakoren, zoals Vivace te Denekamp, Vivente te Tilligte en een Themakoor in Lattrop. De protestantse gemeenschap kende zangverenigingen Looft den Heer en Kunst Door Oefening (KDO). Nieuwe koren werden Cantorij en Con Amore. Het Denekamps Mannenkoor zag het levenslicht in 1962. Een speciaal succesnummer van het koor was de jaarlijkse revue "Hup dao gow wer hen".
Herman Dissel, dirigent van het dames- en herenkoor van de St. Nicolaaskerk, heeft een achttal missen gecomponeerd waaronder Heilige Nicolaas, Missa Deo Gratias, Missa Lumen Christi en andere. Nardy Goorhuis-ter Elst is oprichter en dirigent van vrouwenkoor Cantabile en Orfeo. Beide koren treden regelmatig op met kwalitatief hoogwaardige klassieke uitvoeringen. Sinds 1999 is zij ook dirigent van het Plechelmus-Antoniuskoor te Oldenzaal. Guus Goorhuis was als 12-jarige al actief in de klassieke muziek. Eerst als organist te Denekamp en later als vaste organist aan de Plechelmusbasiliek te Oldenzaal. Zijn grote passie voor het Gregoriaans heeft hem aangezet de middeleeuwse gezangen, die op het jaarlijks Plechelmusfeest in de kerk werden gezongen sinds 1954, te reconstrueren uit 13de eeuwse muziekhandschriften.

Klassieke muziek

Huize Keizer wordt sinds 1974 beheerd door de Culturele Raad Denekamp. Deze is onderverdeeld in diverse werkgroepen, waarvan de werkgroep Muziek klassieke concerten verzorgt op prachtige authentieke locaties, zoals Koetshuis Singraven, Sint Nicolaaskerk, Huis Breklenkamp en op particulier initiatief het Aurolustheater te Breklenkamp.