Fusie met Heino

De gemeentelijke herindeling

Tijd van televisie en computers

De "oude" gemeente Raalte, ontstaan in 1812, bestond uit de kernen Broekland, Heeten, Luttenberg, Mariënheem, Nieuw Heeten en Raalte-dorp. De huidige gemeente Raalte is gevormd per 1 januari 2001 en telt drie dorpen meer: Heino, Laag Zuthem en Lierderholthuis. Dat is het gevolg van een grootscheepse gemeentelijke herindeling in Nederland, waarbij in Overijssel het aantal gemeenten van 44 werd teruggebracht naar 25. Ook de voormalige gemeenten Raalte en Heino werden daarbij samengevoegd, ondanks felle protesten die vooral vanuit de kleinere fusiepartner Heino kwamen. Zo ontstond één gemeente met een oppervlakte van circa 17.000 ha en circa 37.000 inwoners.

Nieuw gemeentewapen

In het gemeentewapen van Raalte zijn de symbolen van de vroegere gemeenten Raalte en Heino tot één wapen samengesmolten. De korenaren zijn afkomstig uit het oude wapen van Raalte en de klaverbladen uit het Heinose gemeentewapen. Het wapen wordt in het Koninklijk Besluit van 6 mei 2002 als volgt omschreven: "In een sabel een kruis van goud, in het eerste en vierde kwartier vergezeld van een korenaar van goud en in het tweede en derde kwartier vergezeld van een klaverblad van zilver. Het schild is gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee parels."


Burgemeester Bolhuis

De laatste burgemeester van de oude gemeente Raalte was Willem Zuidwijk, die in 1971 Ambrosius Ganzeboom opvolgde. Ganzeboom had maar liefst een ¼ eeuw Raalte bestuurd, maar Zuidwijk wist dat nog te overtreffen en was maar liefst 27 jaar burgemeester. Ook de wethouders bleven in de periode-Zuidwijk vele jaren deel uitmaken van het college, zoals de CDA'ers Herman Klein Overmeen, Jan Meijerink en Anton Jansen. Na de fusie met Heino was het met de rust in het college van B en W gedaan. Het Raalter college veranderde in een duiventil. Jos Houben was de eerste burgemeester van de nieuwe gemeente Raalte (2001-2005). In september 2005 trad Alex Bolhuis aan als nieuwbenoemde burgemeester. Hij hield het nog geen jaar vol. Dat had hij aan zichzelf te wijten, want de gemeenteraad was verbolgen over het feit dat vanaf Bolhuis' pc thuis, onder valse namen, reacties werden geplaatst bij berichten over de plaatselijke politiek op nieuwssite Roalte.net. Daarin werden raadsleden beledigd, maar ook werd in een reactie gepleit voor de aankoop van een ambtswoning voor de nog altijd in Epe wonende burgemeester. De affaire werd aan het licht gebracht door Roalte.net-blogger Frank Jansen of Lorkeers en redactiechef Boudewijn Warbroek van de Salland-editie van De Stentor. Bolhuis erkende uiteindelijk dat de berichten vanaf zijn pc verstuurd waren, maar door iemand anders in huize Bolhuis. Hij weigerde echter een naam te noemen. Op de avond van Stöppelhaene-donderdag, 24 augustus 2006, nam de gemeenteraad unaniem een motie van wantrouwen tegen hem aan. Uiteindelijk werd Bolhuis in april 2007 "eervol" ontslagen door de minister. Bij de gemeente Raalte eiste hij nog wel een afkoopsom, hoewel hij tot zijn pensionering in 2016 van de gemeente Apeldoorn waar hij wethouder was € 70.000,‒ wachtgeld per jaar ontving. De rechter in Zutphen stelde hem in het ongelijk. De Centrale Raad van Beroep in Utrecht bepaalde in april 2010 dat Bolhuis terecht ontslagen was.

Asbestaffaire

In mei 2008 werd Piet Zoon de zevende burgemeester van Raalte sinds het afscheid van Zuidwijk (inclusief waarnemers). Ook onder de wethouders in de nieuwe gemeente Raalte is het verloop groot. Drie wethouders bijvoorbeeld werden elders burgemeester. Zeer spraakmakend was ook het plotselinge afscheid van wethouder Ben Haarman in september 2012. Hij had in 2006 zijn bedrijf met grond en opstallen aan de Heesweg in Raalte verkocht aan de gemeente voor uitbreiding van bedrijventerrein De Zegge. In het voorjaar van 2012 werd bij de sloop en sanering een stortgat met asbest gevonden op zijn erf. De gemeente stelde hem in september van dat jaar persoonlijk aansprakelijk voor de kosten van de extra sanering, omdat Haarman van de asbestverontreiniging moest hebben geweten en dat bij de verkoop niet had gemeld. Bewijsstukken waren twee pvc-buizen tussen het afval, waarvan er één gemaakt was in 1989 toen Haarman zelf de baas was op het bedrijf. Omdat de wethouder van onder meer milieuzaken zich tegen die aansprakelijkheidsstelling wilde verdedigen, zag hij geen andere mogelijkheid dan af te treden.