Drukte op maandagmorgen

Markt in Heino

Tijd van wereldoorlogen

Boerenmarkten

Kom je wel eens op de markt? Tijdens de markt op maandagochtend wordt van alles verkocht in Heino: van groente tot kleding en van kaas tot hobbyspullen. Op de markten van vroeger verhandelden de boeren uit de omgeving alles wat een boerderij opbracht: boter, kaas, eieren en vee. Veel boeren konden het geld goed gebruiken. Op de markt maakten de mensen een praatje met elkaar en wisselden de laatste nieuwtjes uit.

De markt in Raalte

De boeren uit Heino gingen vroeger naar de wekelijkse markt in Raalte. Ze gingen ook naar de grote jaarmarkten in Raalte, Ommen en Zwolle. Daar kwamen honderden bezoekers op af. Naast de levendige handel was er veel spektakel met kermissen en volksspelen, zoals spijker slaan en hoefijzer werpen. De cafés en winkeliers in die plaatsen deden dan goede zaken.

De Heinose najaarsveemarkt

Heino wilde niet achterblijven en kreeg in 1883 een eigen najaarsveemarkt. Deze markt werd elk jaar gehouden op de derde donderdag van oktober. Vanaf het begin was deze markt een succes. Ieder jaar werd er meer koeien verkocht. De koeien stonden aan hekwerk bij de Nederlands hervormde kerk. In 1890 kwam er ook een voorjaarsmarkt op de derde donderdag van april bij.

Scharrelkippen op het boerenerf

Na 1900 gingen de boeren steeds meer eieren verkopen. Op vrijwel alle boerderijen liepen wel zo'n 50 tot 100 kippen rond. Deze kostten weinig. Met een klein beetje haver en wat afval scharrelden ze hun kostje bij elkaar.

De Heinose eiermarkt

Een groot deel van de eieren op de Raalter markt kwam van de Heinose boeren. In 1925 kreeg Heino op maandagmorgen een eigen weekmarkt. Op de eerste marktdag werden al 60.000 eieren, 210 varkens en 15 pond boter aangevoerd. Er stonden meestal zo'n vijftien marktkramen.

Drukte in het dorp

Iedere maandagmorgen was het heel druk in het dorp. Veel boeren kwamen met paard en wagen en stalden die bij café Blom. De boeren namen hun eieren in manden mee naar de markt en verkochten ze daar aan handelaren. Als alle eieren verkocht waren, gingen de mannen naar het café. Ondertussen deden de vrouwen boodschappen.

Het marktplein

De weekmarkt was zo'n succes dat de ruimte al snel te krap was. In 1926 werd er daarom een stuk grond van de Nederlands hervormde kerk gehuurd en bestraat voor de markt. Zo is het Marktplein van Heino ontstaan.

Einde van de eiermarkt

Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren er geen markten. Na de oorlog nam het aantal kippen op de boerderijen enorm toe. De eieren werden voortaan door handelaren van de boerderijen gehaald. Daardoor was het met de eiermarkt afgelopen.