Contact met de wereld

Communicatie en informatie

Tijd van burgers en stoommachines

Communicatie met de buitenwereld vond in vroegere tijden vooral via bodes en later via briefverkeer plaats. Vanaf 1825 reden de postkoetsen over de verharde weg van de Bannink naar Holten, zodat de post voor Bathmen bij herberg "de Oude Molen" aankwam. In 1868 kreeg Bathmen een hulppostkantoor. Van hieruit werd de schaarse post bezorgd. De beheerder werd brievengaarder genoemd. Willem Dekker was de eerste, al na 2 maanden opgevolgd door Gerrit van Ark. Post bestellen was een nevenfunctie, Van Ark was timmerman. Enige tijd liet hij de post rondbrengen door een vrouwelijke besteller met de bijnaam Bode-Mientje. Mede door de komst van de (prent)briefkaart in 1871 groeide het aantal poststukken en daarmee het postkantoor. In 1892 werd Jac. Volkers, die ook een schildersbedrijf had, brievengaarder. Hij bracht zelf deels de post rond per hondenkar, geassisteerd door helpers. Vanuit Bathmen werd tevens bezorgd in Lettele, Linde, Lindeveen en Okkenbroek. Het postkantoor was gevestigd aan de Dorpsstraat. Toen G.J.M. Volkers in 1914 zijn vader opvolgde, kwam het kantoor aan het Meesterpad, tot 1923, daarna aan de Dorpsstraat hoek Stationsweg en vanaf 1950 aan de Schoolstraat. Schaalvergroting, privatisering van de postbestelling en de opkomst van internet leidden aan het eind van de 20ste eeuw tot bestellingen door verschillende bedrijven met weer deeltijdpostbestellers en tot enkel nog een postagentschap aan de Deventerweg.

Telefoon

In 1909 werd door de gemeente aansluiting aangevraagd van het post- en telegraafkantoor op het landelijke net. Het zullen slechts enkele aansluitingen geweest zijn en de verbindingen naar buiten bracht de kantoorhouder in de eenvoudige centrale met behulp van stekkers en snoeren tot stand. In het buitengebied waren tot na de oorlog slechts enkele aansluitingen, die ook als meldpunt bij brand dienst deden. In de tweede helft van de 20ste eeuw nam het aantal aansluitingen toe tot honderd procent. In de laatste jaren van deze eeuw ontstond naast het vaste net, intussen volledig ondergronds, ook het mobiele net.

Radio en televisie

Het gebruik van de radio was vóór de oorlog in Bathmen beperkt tot de op het elektriciteitsnet aangesloten woningen in de dorpskern. In de beginjaren van de televisie kon volstaan worden met een eenvoudige harkantenne gericht op de in 1958 gebouwde tv-toren in Markelo. Ook de FM-antennes voor radio waren hierop gericht. Het woud van antennes en de behoefte aan een betere signaaloverdracht leidde tot de Centrale Antenne Inrichting (cai). Juist voor 1970 werden de eerste straten in Bathmen op een cai aangesloten. In 2008 is begonnen Bathmen aan te sluiten op een glasvezelnetwerk. Televisie, radio, telefoon en internet gaan via dit net.

Internet

De eerste internetmogelijkheden gingen via de vaste telefoonlijnen. Tussen 2000 en 2004 werden in Bathmen snellere internetmogelijkheden geboden via de telefoonkabel en via de kabelaansluiting voor de televisie. In 2008 is men begonnen Bathmen aan te sluiten op een glasvezelnetwerk. Televisie, radio, telefoon en internet gaan via dit net.