Molen De Leeuw

Wieken in de wind

Tijd van burgers en stoommachines

Molen De Leeuw

Molen De Leeuw in buurtschap Oude Molen is al heel oud. De molen werd in 1856 gebouwd. Dat is meer dan 150 jaar geleden! Molen de Leeuw was niet de eerste molen in Oude Molen. In oude papieren is te lezen dat er in 1523 ook al een molen op deze plek stond. Molens werden gebruikt om bijvoorbeeld boekweit, gerst, rogge, haver en maïs te malen, olie te slaan uit lijn- en koolzaad en hout te zagen. In 1772 kocht Frerik te Winkel de molen in Oude Molen. Zijn familie zou tot in de 20ste eeuw molenaar blijven.

De watermolen bij Dorth

Tegenover Huize Dorth was vanaf 1550 een watermolen te vinden. De heren van Dorth waren de baas over de molen. Alle boeren uit de buurt moesten tegen betaling hun graan hier laten malen. Toen Frerik te Winkel in 1772 een nieuwe molen in Dorth bouwde, raakte de watermolen in verval. Rond 1820 werd de molen afgebroken.

De windmolen in Dortherhoek

In 1797 liet de baron van Dorth een windkorenmolen bouwen aan de zuidkant van de Molenweg. Deze molen brandde in 1828 af. Twee jaar later werd er een nieuwe molen gebouwd aan de andere kant van de Molenweg. Hendrik te Winkel werd hier molenaar. In 1959 sloeg de bliksem in de molen. De bovenkant werd vervolgens gesloopt en de onderkant werd als winkel gebruikt. Tegenwoordig wonen er mensen in de onderkant van de molen.

Molen Werklust

In 1853 bouwde Hendrik te Winkel een molen aan de Molenstraat. In 1875 werd zijn zoon Jan molenaar op de molen. De familie Te Winkel was toen de baas van alle drie de molens in Bathmen. Molen Werklust brandde in 1935 af. Brand in de molen was de grootste angst van een molenaar: een klein vonkje of een blikseminslag was genoeg om een houten molen in vlammen te doen opgaan.

Nieuwe uitvindingen

De uitvinding van de stoomkracht en later de elektromotor zorgden voor het einde van de molens in Bathmen en de rest van Nederland. Door stoomkracht en elektriciteit kon de molenaar de molen zonder wind laten draaien. Langzaam verdwenen de windmolens en de molenaars. In Bathmen is alleen molen De Leeuw bewaard gebleven.