"De Sluziger Krante"

Het nieuws uit de buurt

Tijd van burgers en stoommachines

Op dinsdag 8 april 1986 verscheen de laatste editie van het Nieuws- en advertentieblad voor Zwartsluis en omstreken. De volgende dag stond op de voorpagina in een klein kadertje de mededeling dat het blad voortaan verder zou gaan onder de naam Meppeler Courant, editie Zwartsluis en Noordwesthoek. Alleen de naam van de krant veranderde; de inhoud zou hetzelfde blijven, verzekerde de uitgever. Met de naamswijziging kwam er na 92 jaar van nieuws- en informatievoorziening een einde aan de "Sluziger Krante", zoals het nieuwsblad in de volksmond werd genoemd.

Nieuws- en advertentieblad

De oorsprong van het Nieuws- en advertentieblad voor Zwartsluis, Stad- en Ambt-Vollenhove, Genemuiden, Hasselt en Blokzijl ligt in 1894. In dat jaar startte uitgeverij Greveling uit Zwartsluis de krant. Eigenaar Jan Greveling had een kleine boekhandel en drukkerij en gaf onder meer ansichtkaarten van Zwartsluis uit. In het dorp groeide de behoefte aan een lokale krant met plaatselijke nieuwsberichten, waarin onder meer ruimte was voor advertenties of voor geboorte- en overlijdensberichten die voor de gewone man te duur waren om in een grotere krant te plaatsen. Eerdere nieuwsbladen die (kortstondig) hebben bestaan waren onder meer De Zwartsluizer Bode van 1848 tot 1850 en Het Zwartewater omstreeks 1875. Greveling gaf het Nieuws- en advertentieblad uit tot 1923. Daarna ging het uitgaverecht over op de firma J.A. Boom en Zoon te Meppel, die eveneens de Meppeler Courant uitgaf. De "Sluziger Krante" verscheen drie keer per week en was voor veel mensen dé blik op de regio en alles wat daarbuiten gebeurde. Het nieuws varieerde van een jubileumviering van de muziekvereniging in Ambt-Vollenhove en een grote brand in Zwartsluis tot berichten over de Franse bezetting van het Duitse Rijnland. Ook kon men de verslagen lezen van de raadsvergaderingen van de gemeenten in het verspreidingsgebied. In 1942 werd het Nieuws- en advertentieblad door de Duitse bezetter verboden. Na de oorlog verscheen de krant als kopblad van de Meppeler Courant, tot het moment in 1986 dat het nieuwsblad helemaal in de Meppeler opging.

Opregte Steenwijker Courant

Het Nieuws- en advertentieblad voor Zwartsluis en omstreken was niet de enige krant in de regio. Al in 1864 verscheen bij uitgever en drukker Gerard Hovens Gréve uit Steenwijk het Steenwijker Weekblad, dat in 1869 werd voortgezet als de Opregte Steenwijker Courant. Voor Hovens Gréve waren de afschaffing van het dagbladzegel datzelfde jaar én de wens "onze wederzijdsche belangen te bevorderen op het gebied van den geest en op dat van de stof tevens" reden om de krant uit te geven. Voor één gulden per jaar kreeg men het blad elk weekeinde thuisgestuurd. De prijs was bewust niet hoog, aldus Hovens Gréve, want: "ook de minvermogende heeft regt op beschaving, ook hij moet in 't genot worden gesteld van de vruchten der afschaffing van het zegeljuk; ook hij moet kunnen lezen". Hovens Gréve had een bijzondere manier om de mensen voor zijn krant te interesseren. Menigmaal klom hij bovenop een cafétafel om de aanwezigen met een toespraak te verleiden een abonnement te nemen. De redactie en ook de drukkerij was vanaf 1895 gevestigd in een pand aan de Onnastraat in Steenwijk. In 1929 kreeg Hovens Gréve de beschikking over een vlakdrukrotatiepers, waarna de Opregte Steenwijker Courant tweemaal per week ging verschijnen. Toen uitgeverij Boom in 1957 de krant overnam, werd hij voortaan in Meppel gedrukt en kwam er nog een editie per week bij. Anno 2013 is de oplage een kleine 6.000 en bestaat het verspreidingsgebied uit een groot deel van het Land van Vollenhove en een deel van de gemeente Westerveld.

Steenwijker Almanak

Eén van de oudste informatiebronnen in het Land van Vollenhove is de Steenwijker Almanak. De eerste editie hiervan zou in 1664 zijn uitgegeven door boekhandelaar en drukker Obbe Spanjaard. In de almanak stond een jaarkalender met daarbij gegevens over de stand van de zon en maan, de feest-, gedenk- en marktdagen, tijden van eb en vloed, weersvoorspellingen en astrologische informatie. Het boekje bood enige houvast in de jaarlijkse cyclus van gebeurtenissen en de bevolking werd op de hoogte gesteld van belangrijke evenementen. In de 19de eeuw bevatten de almanakken onder meer informatie over de openingstijden van postkantoren en de verbindingen met andere plaatsen door bijvoorbeeld de beurtvaart. Nog weer later kwamen er overzichten van vreemde munten, inhoudsmaten, gewichten en kentekenplaten voor automobilisten. Ook stonden in de almanak steeds vaker reclameadvertenties. De uitgave is eeuwenlang in handen geweest van de familie Spanjaard. In 1899 nam boekdrukkerij en binderij Bijkerk de Steenwijker Almanak over. Aan het begin van de 20ste eeuw kwam uitgeverij Hovens Gréve met het Jaarboekje voor Steenwijk. Na de Tweede Wereldoorlog nam dit boekje de functie van de almanak over. Sinds de gemeentelijke herindeling in 2001 verschijnt het jaarboek onder de titel Kijk op de Kop als gemeentegids voor Steenwijkerland.

Huis-aan-huisbladen

Het kleinere nieuws uit de regio dat in het verleden in het Nieuws- en advertentieblad of in de Opregte Steenwijker Courant stond, is tegenwoordig te vinden in de verschillende huis-aan-huisbladen. Veel van deze sufferdjes zijn ontstaan in de jaren zeventig van de 20ste eeuw. Het noordelijke deel van het Land van Vollenhove wordt sinds 1972 bediend met het IJsselhammer advertentieblad. Rondom Vollenhove, Blokzijl, Giethoorn en Wanneperveen verschijnt sinds het midden van de jaren zeventig De Nieuwsbode en vanaf 1982 het Gieters Ni'js. De hele gemeente Steenwijkerland ontvangt de Steenwijkerland Expres, dat vóór de herindeling in 2001 vanaf 1975 bekend stond als de Steenwijker Expres.

In 1965 werd in Steenwijk de Omroep voor Zieken en Ouderen (OZO) opgericht, die radio-uitzendingen in zieken- en bejaardentehuizen maakte. Uit de OZO kwam in 1981 de Stichting Lokale Omroep Steenwijkerland (SLOS) voort. Deze omroep verzorgt nog wekelijks radio en televisie-uitzendingen.