Vaarten en wegen

Tijd van burgers en stoommachines

Ligging aan de Zuiderzee

West-Friesland ligt aan de Zuiderzee. Dit was heel gunstig voor de kooplieden. De wegen op het land waren namelijk slecht. Door de ligging aan de Zuiderzee konden ze alle goederen per schip vervoeren. Er waren veel voordelen van het vervoer over water. Op een schip kon je veel lading meenemen. En het was veel sneller dan over het land. Van 1600 tot 1800 waren het beurtveren en de trekschuiten een belangrijke vorm van vervoer. Ze voeren wel 7 tot 8 kilometer per uur.

Aanleg van het Noord-Hollands kanaal

In 1824 werd het Noord-Hollands kanaal aangelegd. Het was ver van West-Friesland vandaan. Het liep van Amsterdam, via Purmerend en Alkmaar naar Den Helder. Het betekende een isolatie van West-Friesland. Dit werd nog erger door de aanleg van het Noordzeekanaal van Amsterdam naar IJmuiden. West-Friesland dreigde een eiland te worden ver van Amsterdam en Rotterdam.

Spoorweg in West-Friesland

In 1860 waren de belangrijke mannen van Hoorn, Medemblik en Enkhuizen per diligence naar Den Haag gegaan. De nieuwe spoorweg zou aangelegd worden langs Alkmaar en Schagen naar Den Helder. Weer werd West-Friesland overgeslagen. Pas in 1865 kwam er een spoorlijn van Zaandam naar Enkhuizen. Dit was onderdeel van de spoorweg Amsterdam-Leeuwarden. Op het traject was er niet alleen een trein. Tussen Enkhuizen en Stavoren voer een raderboot voor passagiers. Voor goederen en vee kwam er een stoompont met treinwagons. Van Medemblik tot Hoorn reed de stoomtram.

Wegen werden beter

Vanaf het begin van de 19e eeuw verbeterde het wegvervoer. De diligences werden steeds comfortabeler en de wegen werden aangepast. Na 1870 begon zich een netwerk van trambanen te ontwikkelen. Zelfs in de kleinste dorpen kwam de paardentram en later de stoomtram. Rond 1920 begonnen de eerste autobussen te rijden.

Het vrachtvervoer veranderde

Ook het vrachtvervoer veranderde. De beurtschepen werden verdrongen door de vrachtauto's. Het wegennet werd uitgebreid en gemoderniseerd. De snelweg A7 werd de snelle verbinding tussen Amsterdam en de Afsluitdijk. Schagen werd rechtstreeks met Alkmaar verbonden. De dijk Lelystad-Enkhuizen was een ontzettende verbetering voor het oosten van West-Friesland. Maar ook nu al is er uitbreiding nodig. Om plek te bieden aan alle auto's zou de West-Frisiaweg verdubbeld kunnen worden.