Orgelstad en Hollywood aan het Spaarne

Culturele uitingen in de 20ste eeuw

De cultuur in een stad wordt altijd gedragen door wat men in een bepaalde tijd belangrijk vindt. Lange tijd was dat voornamelijk 'de' kerk; daarvan waren kerkorgels zichtbare en hoorbare uitingen. In latere tijden kreeg ook niet-kerkelijke cultuur in velerlei vorm gestalte.