Een 'worstelperk' voor de HFC

Pim Mulier, sportbolwerk Haarlem

Een van de merkwaardigste Haarlemmers was Pim Mulier, die als veertienjarige jongen in 1879 de eerste Nederlandse voetbalvereniging oprichtte, de Haarlemse Football Club, sinds 1959 de Koninklijke HFC (wel te onderscheiden van de HFC Haarlem van 1889; beide clubs werden naar omvang van het ledental wel aangeduid als 'de kleine HFC', respectievelijk de 'grote HFC').