Amsterdam kende uitgebreide sociale voorzieningen. Met het tuchthuis probeerde de stad criminelen weer op het rechte pad te brengen. Een bijzondere instelling in een tijd, waarin lijfstraffen of verbanningen gewoon waren. Daarnaast was er opvang en hulp voor wezen, ouderen, armen en zieken. De vele kerken speelden daarbij een belangrijke rol.