Het tolprivilege van Floris V is het oudste document waarin Amsterdam staat beschreven. Samen met andere belangrijke papieren werd het eeuwenlang zorgvuldig in de charterkast bewaard. De documenten vormden het bewijs dat Amsterdam een onafhankelijke stad was met eigen rechten.