In de Middeleeuwen was Amsterdam grotendeels van hout. Stadsbranden konden daardoor enorme verwoestingen aanrichten. Om hier een einde aan te maken, moesten de huizen voortaan in steen worden opgetrokken. Ze werden zo ook een stuk zwaarder, wat voor verzakkingen zorgde op de zompige veengrond.