Noordzeekanaal

De eens zo bedrijvige haven was begin negentiende eeuw in verval. Door een directe verbinding met de open zee aan te leggen, hoopte Amsterdam de beroerde economie weer op te peppen. De eerste boten konden in 1876 eindelijk door het Noordzeekanaal varen.