Gas- en Watersocialisme

Met de komst van de Radicalen kreeg de gemeente er heel wat taken bij. Onder leiding van Wim Treub begon ze steeds meer in te grijpen in de samenleving. Belangrijke voorzieningen als gas, water en de telefoon kwamen onder overheidscontrole.