Algemeen Handelsblad

Het eerste ‘moderne’ dagblad was het Algemeen Handelsblad. Voor het eerst streefde een krant ernaar om onafhankelijk nieuws te brengen. Het was wel even wennen voor de negentiende-eeuwers.